Pamiętnik osobisty

Pamiętnik osobisty, zwany także dziennikiem życia, jest rodzajem notatnika, w którym jego właściciel rejestruje doświadczenia z codziennego życia i który może mieć znaczący wpływ na jego dynamikę życia w perspektywie średnio- i długoterminowej. . Teksty mają prostą strukturę: są fragmentami z najciekawszymi anegdotami, opatrzonymi datą ich wystąpienia. Jest to uważane za jeden z podgatunków biografii, lepiej znany jako autobiografia. Ogólnie rzecz biorąc, wymaga to ścisłego związku między czytelnikiem a autorem, podczas gdy ten ostatni opowiada o najważniejszych wydarzeniach jego istnienia.

Pamiętnik osobisty

Dzienniki życia mogą skupiać się w ten sam sposób na medytacji samego autora . Mogą też służyć jako miejsce upuszczenia uczuć i emocji, które wpływają na pisarza. W ten sposób możesz dowiedzieć się, jak działa umysł danej osoby. Te nawet mogą służyć jako rodzaj świadectwa o czasach, w których żyli autorzy i które są uważane za mające znaczenie historyczne, jak ma to miejsce w Dzienniku Anny Frank.

Stosowane narracje mogą być różne - od narracyjnych i opisowych, po kłótliwe i ekspozycyjne, realizując w ten sposób wszystkie marzenia, myśli i refleksje autora. Fałszywy osobisty format pamiętnika jest szeroko stosowany w dziełach literackich, takich jak The Modern Prometheus Mary Frankley lub Frankenstein, oprócz Draculi Sama Stokera. W ten sposób można go łączyć z innymi gatunkami literackimi, takimi jak epistolarny.

Zalecane

Link peptydowy
2020
Kosmologia
2020
Sociopolítica
2020