Plazmidy

W dziedzinie biologii fragmenty DNA, zwykle okrągłe i podwójne helisy, które znajdują się w cytoplazmie bakterii, są znane jako plazmidy. Jego rozmiar może wynosić od 3 do 10 Kb, a pojedyncza bakteria może zawierać od jednej do ponad 100 kopii pojedynczego plazmidu.

Ważne jest, aby podkreślić, że cząsteczki te nie są ważne dla istnienia komórek, jednak są pewne momenty, w których ich obecność może dostarczyć niezbędnych informacji genetycznych do kondensacji niektórych ważnych białek, takich jak antybiotyki.

Plazmidy

Niektóre plazmidy mogą tworzyć chromosomalny DNA, są one znane jako plazmidy integracyjne. Po zintegrowaniu z DNA są one modyfikowane i zmieniają nazwy epizodów. Epizody zwykle powielają się w każdej fragmentacji komórki, integrując się z elementarną informacją genetyczną bakterii.

Plazmidy można przenosić między różnymi bakteriami w procesie zwanym sprzężeniem bakteryjnym. W tym procesie plazmidy są przenoszone z komórki zwanej „dawcą” do innej komórki, która pełni rolę receptora. Koniugacja wymaga bezpośredniej interakcji między obiema komórkami.

Plazmidy można sklasyfikować według:

  • Jego zdolność do koniugacji: plazmidy koniugacyjne i niesprzęgające. Te pierwsze charakteryzują się wystarczającą zdolnością do przenoszenia między komórkami. Podczas gdy w tym ostatnim brakuje informacji genetycznych niezbędnych do rozpoczęcia procesu transferu.
  • Plazmidy oporności, tak nazwane, ponieważ zawierają dane genetyczne niezbędne do zapewnienia oporności na niektóre antybiotyki, które w przeciwnym razie zniszczyłyby komórkę gospodarza . Plazmidy te są odpowiedzialne za fakt, że większość bakterii wykazuje oporność na wszystkie antybiotyki, które zwykle stosuje się codziennie.
  • Plazmidy płodności, znane jako czynniki F11, to te, które mają geny związane ze zdolnością do koniugacji. Oprócz tego obejmują one segmenty zwane sekwencjami insercyjnymi, które są odpowiedzialne za ułatwianie wiązania plazmidu z chromosomalnym DNA gospodarza.
  • Plazmidy bakteriocynogenne to elementy wydzielane przez samą bakterię w celu eksterminacji innych bakterii. Te rodzaje plazmidów zapewniają bakteriom ochronę, jakiej potrzebują przed niektórymi rodzajami bakteriocyny .

Zalecane

Arkusz kalkulacyjny
2020
Dokładnie
2020
Neuropharmakologia
2020