Poczucie winy

Słowo błąd pochodzi od łacińskiego słowa „błąd”, co oznacza „ błąd lub przypisanie ”. Termin ten może mieć różne konotacje, w aspekcie psychologicznym poczucie winy definiuje się jako uczucie, którego doświadczają ludzie, i które powstaje w wyniku działania, które spowodowało szkodę ; niosąc ze sobą poczucie odpowiedzialności. To uczucie może również występować, gdy fakt zostanie celowo pominięty. Dlatego winą jest zaniedbanie lub lekkomyślne działanie, które wyrządza szkodę innej osobie i które w zależności od powagi faktu może spowodować sankcję prawną.

Poczucie winy

W kontekście prawa wina jest czynem, który powoduje pewne szkody i prowadzi do odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Winnym przestępstwem jest pominięcie faktu, który niesie ze sobą konsekwencje prawne, winny powinien był przewidzieć konsekwencje tego faktu, jednak nie postępował tak ostrożnie, jak powinien. Ważne jest, aby podkreślić, że wina różni się bardzo od zamiaru ( chęć popełnienia przestępstwa, znajomość szkód, które mogą zostać spowodowane). Aby lepiej uchwycić różnicę, przykład ten został umieszczony: gdy dana osoba ma broń i operuje nią przeciwko innemu, wiedząc, że może zostać zraniony, jesteśmy w obecności oszustwa; Teraz, jeśli ktoś czyści broń i przypadkowo strzela do siebie i rani kogoś, w tym przypadku byłaby to jego wina.

Z prawnego punktu widzenia, aby mogło dojść do winy, muszą istnieć następujące elementy: Postępowanie, zachowanie może być aktywne lub zaniechane, a aby zostało ustanowione, musi istnieć dobrowolne zachowanie osoby. Związek przyczynowy, określa się go jako obecny związek między działaniem, które powoduje obrażenia, aw szczególności obrażenia. Typową szkodą jest uszkodzenie interesu, który jest prawnie chroniony. Brak przewidywania wymaga, aby zamierzone działanie było wynikiem dobrowolnego postępowania.

Wina może być świadoma i nieświadoma, gdy jest to świadome, konsekwencje działania zostały przewidziane, ale nie są pożądane przez osobę. Kiedy wina jest nieświadomie, tym razem konsekwencje nie zostały przewidziane i tym bardziej pożądane przez osobę.

Zalecane

Hispania
2020
Bursztyn
2020
Miejsce zamieszkania
2020