Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne jest gałęzią prawa publicznego, w której system prawny reguluje relacje między osobami prywatnymi i podmiotami a organami, które wykazuje władza publiczna. Władza polityczna jest gałęzią prawa, która łączy wszystkie dziedziny studiów prawa związane ze zjawiskiem politycznym, które są odpowiedzialne za badanie i kierowanie podstawowymi prawami człowieka, zarówno konstytucyjnymi, jak i państwowymi.

Prawo konstytucyjne

W ten sposób badają wszystko, co jest związane z formą państwa, czyli różne wyrażenia użyte w tekstach legislacyjnych, w formie rządu są to te, które dokonują obserwacji władzy konstytucyjnej, która chroni państwo, a także praw podstawowych i porządek władzy publicznej.

Prawo konstytucyjne odpowiada prawu publicznemu, w którym znajduje potwierdzenie w konstytucji tekstu prawno-politycznego popierającego porządek władzy politycznej . Konstytucja wyższej normy kraju, która ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi regulacjami lub przepisami prawa.

Władzę polityczną tworzą instytucje, w których społeczeństwo może ustanowić gromadzenie przemocy, która ma w sobie podporządkowanie, aby móc zmusić ich do wykonywania autorytarnych rozkazów z uzasadnioną intensywnością, o ile jest to możliwe. niezbędne.

Z drugiej strony, konstytucja zależy od jej prędkości, ponieważ można ją modyfikować w pewnych szczególnych warunkach, które są odizolowane we własnym tekście. Gdzie struktura konstytucyjna, która przestrzega nagłówka i części doktrynalnej z podstawowymi prawami proceduralnymi i materialnymi oraz część zorganizowana z utworzeniem konstytucyjnych uprawnień.

Zalecane

Fábula
2020
Prawo konstytucyjne
2020
Diente
2020