Projekt graficzny

Projektowanie graficzne to specjalność lub zawód, którego celem jest zaspokojenie potrzeb w zakresie komunikacji wizualnej . Zajmuje się organizowaniem obrazu i tekstu, generalnie wytwarzanych za pomocą środków przemysłowych, w celu przekazania określonego komunikatu pewnej grupie społecznej oraz z jasnymi i określonymi celami.

Projekt graficzny

Istnieją różne rodzaje projektów graficznych:

Perswazja : ten typ projektu jest zorientowany na reklamę . Polega na wpływie na zachowanie podmiotu, który obserwuje wspomniany projekt; często wykorzystywane przez firmy komercyjne w celu przyciągnięcia opinii publicznej.

Projekt dla administracji: ten rodzaj projektu służy do tworzenia formularzy, biletów, faktur itp.

Projekt informacyjny: jest dedykowany do produkcji czasopism, gazet, książek itp. podobnie jest wykorzystywany do produkcji znaków drogowych.

Projektowanie edukacji: ten styl projektowania jest stosowany w dziedzinie nauczania, przy projektowaniu wszelkiego rodzaju podręczników szkolnych, kart dydaktycznych itp.

Konstrukcja przyrządów kontrolnych: służy do produkcji wszelkiego rodzaju istniejących układów sterowania, takich jak aparaty fotograficzne, zegarki, komputery.

Znaczenie projektowania graficznego polega na tym, że on sam opracowuje różne strategie osiągania komunikacji z perspektywy wizualnej ; Ten fakt jest bardzo istotny z marketingowego punktu widzenia, ponieważ umożliwia przygotowanie różnych prezentacji, które natychmiast przekazują wartość potencjalnemu nabywcy.

Środowisko, w którym projektowanie graficzne ma ogromne znaczenie, to produkcja gazet i czasopism ; ponieważ jeśli chcesz wygenerować pewnego rodzaju lojalność publiczności, wszystkie elementy wizualne muszą być zaprojektowane w estetyczny sposób.

Projektowanie graficzne opiera się na grupie elementów, które pomagają wymyślić, zorganizować, zaprojektować i przeprowadzić komunikację wizualną lub prace graficzne. Niektóre z nich to: punkt, linia i płaszczyzna, przestrzeń i objętość, asymetria i symetria, rytm i równowaga, tekstura i kolor, figura i tło, czas i ruch.

Obecnie przy tworzeniu projektów graficznych dominują narzędzia cyfrowe, niektóre z nich to między innymi: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Publisher, Pixie.

Zalecane

Manuscrito
2020
Izba Handlowa
2020
Gens
2020