Prokreacja

Prokreacja jest definiowana jako działanie i efekt generowania i rodzenia nowych stworzeń gatunku ludzkiego poprzez ich rozmnażanie. Jest to ludzki odpowiednik reprodukcji zwierząt, ale odniesienie do ludzi ma kulturową konotację, ponieważ do instynktu reprodukcyjnego dodano możliwość planowania, dzięki czemu nowy człowiek dołącza do rodziny, do której należy, będąc pożądanym i oczekiwanym, aby móc w pełni rosnąć i rozwijać się.

Prokreacja

Ta forma prokreacji jest odpowiedzią na uzasadnione i szacowane zachowanie każdego z nich, w konsekwencji nazywa się ją odpowiedzialną, będąc embrionami poczętymi przez dorosłych odpowiedzialnymi za wychowanie i edukację człowieka w coraz większym świecie wymagający.

Istnieją dwie podstawowe formy prokreacji: bezpłciowe lub wegetatywne oraz seksualne lub generatywne.

Bezpłciowa prokreacja charakteryzuje się istnieniem samotnego rodzica, który częściowo lub całkowicie dzieli i ustępuje miejsca pojawieniu się jednego lub większej liczby organizmów, które wykażą tę samą informację genetyczną. Główną cechą tego rodzaju rozmnażania jest to, że nie ma pośrednich gamet ani komórek płciowych, to znaczy, że jeden organizm jest zdolny do tworzenia innych nowych organizmów, i że organizmy potomne nie mają prawie żadnych różnic, a jeśli istnieje, jest to spowodowane trochę mutacji.

Ze swojej strony prokreacja seksualna jest najczęstsza, która występuje w złożonych organizmach i charakteryzuje się udziałem dwóch komórek, gamet, które pochodzą z mejozy i łączą się na żądanie zapłodnienia. W tym przypadku dwójka rodziców przekazuje swoje informacje genetyczne potomkom. Z powodu tej sytuacji u potomstwa wystąpi zmienność genetyczna .

Rozmnażanie ludzi odbywa się między ludźmi różnych płci, mężczyznami i kobietami. Występuje zadowalająco, gdy gamety z jednej i drugiej strony, nasienie po stronie mężczyzny i zalążek po stronie kobiety skutecznie łączą się, ustępując miejsca jaju lub zygocie, które od tego momentu zaczynają ulegać serii podziałów komórkowych w rozwój zarodkowy, który kończy się uzyskaniem zarodka.

Mężczyźni i kobiety mogą rozmnażać się przez swój rozwój seksualny, ale ciąża nastoletnia jest poważnym problemem indywidualnym i społecznym, ponieważ młoda matka nie jest fizycznie przygotowana do przeprowadzenia ciąży wolnej od ryzyka, zarówno mężczyzn, jak i Kobiety, młodzi ludzie zaangażowani we wczesną ciążę muszą odłożyć na bok swoje osobiste projekty i, ogólnie rzecz biorąc, korzystać ze wsparcia i wsparcia finansowego swoich rodziców, ponieważ z pewnością nie mają jeszcze pracy, a tym bardziej stabilności zatrudnienia.

Zalecane

Kołysać
2020
Mydło
2020
Degustacja
2020