Przywództwo

Tak nazywa się zestaw umiejętności, które musi posiadać dana osoba, aby wpływać na sposób myślenia lub działania innych osób, motywując je do zapewnienia skutecznego wykonywania zadań, które ci ludzie muszą wykonywać, pomagając To droga do osiągnięć, przy użyciu różnych narzędzi, takich jak charyzma i bezpieczeństwo podczas mówienia, a także możliwość kontaktów towarzyskich z innymi. Osoba wykazuje przywództwo poprzez podejmowanie inicjatywy, oferowanie innowacyjnych pomysłów itp.

Przywództwo

Co to jest przywództwo

Pojęcie przywództwa jest znane jako grupa umiejętności menedżerskich lub menedżerskich, które dana osoba posiada, aby wpływać na sposób działania lub bycia osobami lub grupą osób na danym stanowisku, motywując ten zespół do pracy w Entuzjastycznie osiąga wszystkie swoje cele, działania i cele.

Ponadto definicję przywództwa rozumie się jako zdolność do zlecania, zarządzania, podejmowania inicjatywy, zwoływania, promowania, motywowania, motywowania i oceny projektu, sprawnie i skutecznie, czy to osobistej, instytucjonalnej czy kierowniczej (w ramach systemu administracyjnego firma).

Czym jest przywództwo, pogłębia podział władzy, ponieważ członkom grupy ludzi nie brakuje władzy, ale ożywiają działania grupy na różne sposoby. Pomimo faktu, że zgodnie z ogólnymi przepisami lider jest tym, który podejmuje ostatnią decyzję.

Zadaniem lidera jest próba ustalenia celu i sprawienia, aby większość ludzi chciała i pracowała, aby osiągnąć proponowany cel . Jest to niezbędny element dla menedżerów świata organizacyjnego, aby odnieść sukces w tej organizacji lub firmie, ale także w różnych kontekstach, takich jak edukacja (nauczyciele, którzy uczą się, aby ich uczniowie zrozumieli swój sposób myślenia), w sport (wiedza o tym, jak doprowadzić zespół do zwycięstwa), a nawet w sferze rodzinnej (rodzice prawie zawsze biorą przykład za swoje dzieci).

Rodzaje przywództwa

Według uznania specjalistów ds. Rozwoju organizacji istnieją różne rodzaje i style przywództwa . W rzeczywistości nie ma kilku rodzajów, ponieważ przywództwo jest tylko jeden i, podobnie jak przywódcy, katalogowanie odpowiada sposobowi, w jaki ćwiczą lub przejęli zdolność kierowania.

Dostępne typy przywództwa:

Przywództwo w biznesie

Przywództwo

Przywództwo biznesowe Ten rodzaj przywództwa sprawowany jest przez osobę odpowiedzialną w środowisku biznesowym i cechuje go jakość skutecznej komunikacji z pracownikami podczas formułowania rekomendacji lub sugestii, tworząc powiązanie z pracownikami i cel do osiągnięcia ze wspomnianej firmy, dla którego jest uznawany przez tych, którzy tam pracują, jako lider w firmie.

Główną funkcją przywództwa biznesowego jest zapewnienie doskonałego działania we wszystkich obszarach organizacji, aby osiągnąć sukces. Na przykład: lider biznesu jest odpowiedzialny za wyznaczenie działania grupie ludzi, zapewnienie, że cele zostaną osiągnięte i osiągnięte, a także za podejmowanie ważnych decyzji w celu utrzymania równowagi organizacji.

Transformacyjne przywództwo

Koncepcja transformacyjnego przywództwa została założona i wprowadzona przez specjalistę Jamesa MacGregora Burnsa. Esté opisała je jako rodzaj przywództwa sprawowanego przez niektóre osoby o wielkiej osobowości i wizji, dzięki którym mają kwalifikacje do zmiany percepcji, oczekiwań i motywacji ich zwolenników, a także do prowadzenia renowacji w firmie.

Wiele lat później Bernard M. Bass opracował oryginalną definicję, tworząc teorię Bassa o transformacyjnym przywództwie. Na przykład firmy, które wprowadzały innowacje w dziedzinie rozwoju komputerów, zmieniając w ten sposób bieg historii biznesowej.

Przywództwo sytuacyjne

Ten model przywództwa opiera się na dostosowaniu rodzaju przywództwa, które musi podjąć szef w odniesieniu do poziomu rozwoju pracowników i sytuacji, w której się znajduje, co czyni go dość skutecznym, ponieważ wykonuje się najbardziej odpowiednie dotyczące sytuacji, w której zespół roboczy dostosowuje się do swoich potrzeb.

Znaczenie przywództwa sytuacyjnego koncentruje się na sile, jaką może mieć nad niektórymi ludźmi, oprócz tego, że pozwala wiedzieć, czego chce pewna grupa ludzi, i próbować rozwiązywać swoje obawy i potrzeby, sprawiając, że grupa czuje się chroniona, co to wygeneruje dodatkową motywację, gdy skutecznie osiągniesz cele.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób stosowane jest przywództwo sytuacyjne, podamy następujący przykład: W scenariuszu firmowym, w którym sprzedaż spada i powoduje szkody w jego kondycji finansowej, jeśli lider używa przywództwa, szacuje uszkadza, optymalizuje produkcję, nawet jeśli musisz zmniejszyć produkcję i budżet, o ile możesz złapać swoich klientów.

Przywództwo demokratyczne

Demokratyczne przywództwo sprawowane jest przez osobę, która bierze pod uwagę udział innych członków tworzących określoną organizację, akceptuje pomysły i krytykę, które mogą dać w celu poprawy w ten sposób, a także odpowiada za reagowanie na wszelkie Zaniepokojenie, jakim dysponują ludzie pod jego kierownictwem, może to wzbudzić zaufanie wśród jego podwładnych, co zachęca do pracy zespołowej i jednocześnie do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Dość mocnym przykładem tego, czym jest przywództwo demokratyczne, są niektórzy przywódcy polityczni, którzy pracują ramię w ramię z narodem i którzy pomimo swojej rangi (na przykład w przypadku prezydentów) biorą pod uwagę opinie tych, którzy są poniżej przy podejmowaniu decyzji lub działań.

Paternalistyczne przywództwo

Charakteryzuje się tym, że lider bierze pełną odpowiedzialność za kierowanie i zapewnienie dobrobytu swoim podwładnym, aby to osiągnąć lepsze wyniki pod względem pracy, aby to się stało, lider musi stosować zachęty wobec pracowników, oferując nagrody za pomyślne przeprowadzenie pracy, dlatego nazywa się to przywództwem paternalistycznym, ponieważ podobnie jak ojciec w domu pełni tę rolę w firmie.

Paternalistyczne przywództwo ukazuje się, gdy pracodawca zapewnia dobre samopoczucie swoim podwładnym poprzez: opiekę medyczną, zakwaterowanie, rozwój edukacji itp., Co jest wyraźnym przykładem tego, czym jest ten rodzaj przywództwa.

Autokratyczne przywództwo

To jest ten, w którym dana osoba przejmuje obowiązki i podejmuje różne decyzje w określonym miejscu, a ponadto jest odpowiedzialna za wydawanie poleceń innym ludziom pod jego dowództwem, to znaczy, moc jest Jest scentralizowany w osobie i tam, gdzie podwładni nie są uważani za kompetentnych przy podejmowaniu decyzji, ponieważ w autokratycznym przywództwie, ten, kto pełni rolę przywódcy, uważa, że ​​tylko on jest w stanie zrobić to poprawnie.

Transcendentalnym przykładem autokratycznego przywództwa są rządy, w których demokracja nie istnieje, ale przywódca (prezydent) robi to, co uważa za konieczne, bez uwzględnienia opinii lub jakiegokolwiek prawa.

Cechy lub cechy lidera

Przywództwo

Najważniejsze cechy przywództwa opisano poniżej

 • Zdolność komunikacyjna : nawiązuje się do komunikacji dwukierunkowej, ponieważ musi być jasno wyrażona, aby instrukcje i pomysły były zrozumiałe, musi być również słyszana przez jej ludzi. Powinieneś także wiedzieć, jak słuchać tego, co mówi ci grupa.
 • Inteligencja emocjonalna: według Saloveya i Mayera inteligencja emocjonalna to zdolność zarządzania uczuciami i emocjami, zarówno własnymi, jak i innych, w celu wykorzystania wspomnianych informacji i kierowania myślami i akcja. Bez tej jakości bardzo trudno jest być liderem.
 • Wyznacz cele : aby zostać liderem, trzeba jasno określać cel, ponieważ bez wyraźnego celu wysiłki będą niewystarczające. W ten sam sposób ustalone cele muszą być proporcjonalne do zdolności grupy, ponieważ ustalenie celów trudnych do osiągnięcia jest bezcelowe.
 • Zdolność do planowania: po ustaleniu celów należy przygotować plan na jego realizację, wspomniany plan musi określać kroki, które należy wykonać, a także czas jego realizacji, osoby, które muszą go wykonać, oraz potrzebne zasoby.
 • Poznaj i wykorzystaj mocne strony, ale jednocześnie wiedz, jakie są słabości i spróbuj je poprawić.
 • Przywódca pozwala swoim naśladowcom rosnąć, więc nie może trzymać się swojej pozycji i działalności, zawsze musi mieć oczy skierowane w górę. Naucz swoich obserwujących, stwórz możliwości i deleguj.
 • Charyzma : jest uważany za dar bycia lubianym i przyciągania ludzi, musi być przyjemny w oczach innych. Aby uzyskać tę jakość, możesz zacząć od wykazania zainteresowania innymi ludźmi, będąc szczerze zainteresowanymi, ponieważ doskonałość tkwi w charyzmacie. Można powiedzieć, że ta cecha jest przeciwieństwem egoizmu. Kiedy lider skupia się na ćwiczeniu doskonałości, charyzmat emanuje sam.
 • Innowacyjny : Charakteryzuje się poszukiwaniem lepszych i nowych sposobów robienia rzeczy, co jest dziś naprawdę ważne, ponieważ świat jest w ciągłej ewolucji technologicznej.
 • Zawsze bądź informowany: lider musi wiedzieć, jak kierować przekazane mu informacje, aby interpretować je inteligentnie, a następnie wykorzystywać je w sposób umiarkowany i kreatywny jednocześnie.

Aby być doskonałym liderem, musisz wziąć pod uwagę te dziesięć cech przywódczych, które są fundamentalne dla pomyślnego spełnienia tej roli.

Frazy przywództwa

Istnieje wiele zwrotów historycznych zapisanych i ostemplowanych w książkach przywódczych, spośród których wyróżniają się następujący przywódcy:

 • Lider jest negocjatorem nadziei francuskiego lidera Napoleona Bonaparte .
 • Dobry lider wie, co jest prawdą; zły lider wie, co najlepiej się sprzedaje ( Konfucjusz ).
 • Ludzie nie powinni czuć się zobowiązani. Muszą mieć możliwość wyboru własnego przywódcy ( Albert Einstein ).
 • Dobry lider nie utknie za biurkiem ( Richard Branson ).
 • Pozostań z liderem, gdy ma rację, zostań z nim, gdy ma nadal rację, ale zostaw go, gdy już go nie ma ( Abraham Lincoln ).

Zalecane

Idiom
2020
Emigracja
2020
Psychodeliczny
2020