Przyzwoitość

Przyzwoitość jest wartością ludzką, która jest ściśle związana z tym, co społeczeństwo postrzega jako godne i poprawne, i dlatego może różnić się w zależności od kultury.

Kiedy jednostka działa i zachowuje się w różnych sytuacjach ze skromnością i szanuje konwencje społeczne ustanowione w swojej społeczności lub w kontekście, w którym się znajduje, będzie powiedziane, że wyróżniają się przyzwoitością. Aby celebrować Jego świętość, wierni proszeni są o ubranie się w przyzwoitości.

Przyzwoitość

Z drugiej strony, gdy pojęcie to jest używane na prośbę kontekstu seksualnego, odnosi się ono do poszanowania moralności seksualnej. Fakt, że uprawiasz seks ze swoją dziewczyną, narusza przyzwoitość zaproponowaną przez tę rodzinę.

Będąc dość abstrakcyjnym pojęciem, może być trudne wytłumaczenie i pouczenie dziecka o przyzwoitości. Psychologowie twierdzą, że należy zawsze uczyć przyzwoitości na podstawie samego przykładu, zarówno w rozmowach, jak i gestach, postawach i ubraniach. Ważne jest, aby pracować nad upowszechnianiem tej wartości, ponieważ dzieci nie są świadome konsekwencji nieprzyzwoitego zachowania.

Przyzwoitość jest wartością, która ma związek z godnym zachowaniem wszędzie. Jako wartość jest wiodącą zasadą życia, a wartości te nadają treści naszemu istnieniu . W stopniu, w jakim ich brakuje i nie żyjemy, nasze własne życie zostaje opróżnione. Pomaga nam to tylko w tym, że żywe wartości przełożone na cnoty nadają treści egzystencji, nadają sens życiu i kierują zadaniem człowieka w zadowalającym celu. Pozwala wzbogacić motywację, a tym samym umocnić nadzieje, które można pokładać.

Zachowanie godne oznacza wykonywanie określonych działań, które odzwierciedlają bogactwo jako osobę i szacunek dla innych. Oznacza to umiejętność doceniania innych i rozważania ich w całym swoim ludzkim bogactwie . Bycie godnym oznacza bycie osobą uczciwą, konsekwentną, która ma jedność życia, która mówi to, co myśli, która działa zgodnie z tym, co mówi i która zachowuje się wobec świata jako takiego, biorąc pod uwagę szacunek w relacjach. człowiek, któremu muszą podlegać inni, którzy z tobą mieszkają.

W polityce przyzwoitość ma związek z odpowiedzialnym i pełnym szacunku postępowaniem, a zatem godnym, przyjmowanym przed obywatelami, krajem i przed sumieniem. W kontekście polityki najważniejsze jest nie tylko to, czy dana osoba jest przyzwoitą osobą, ale także to, czy linia polityczna jest przyzwoita, i tam właśnie przychodzą wszystkie niezdecydowania, które kwalifikują daną osobę.

Zalecane

Tkanka miąższowa
2020
Działania
2020
Drganie
2020