Psychology

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność to wypełnianie obowiązków lub troska przy podejmowaniu lub podejmowaniu decyzji , lub sposób reagowania, co implikuje jasną wiedzę, że wyniki wypełnienia obowiązków lub nie, spadają na siebie. Uważana jest za wartość i jakość człowieka . Odnosi się do pozytywnej cechy ludzi, dzięki której są w stanie popełnić i działać we właściwy sposób. Co to jest odpowiedzialność

Bullying

Bullying es una palabra inglesa, también conocido como “ acoso escolar ” o “hostigamiento escolar“, bullying está compuesto por la voz “bully” que quiere decir “matón” o “peleón” más la terminación “ing” que indica la acción o el resultado de una acción. Este vocablo no está dispuesto en el diccionario de la real academia pero puede ser definido como el maltrato o la conducta agresiva de un determinado individuo hacia otro, que constantemente se repite con el fin de producir daño premeditadamente a este. Qué es el bullying El bullying o

Wartości

Słowo wartości pochodzi od łacińskiego „valere”, co oznacza „być silnym”. To słowo odnosi się do wszystkich tych zasad, które pozwalają ludziom, poprzez swoje zachowanie, realizować się jako lepsi ludzie; oznacza to, że są to cechy i przekonania, które są przywiązane do cech każdej osoby i które pomagają jej zachowywać się w określony sposób. Wartości umożliwiają określen

Life Project

Projekt to plan, który został opracowany, aby móc go zrealizować. Projekt życiowy odnosi się do definicji planu tego, co chcesz robić w życiu. Jest to idea, którą każda osoba projektuje, aby osiągnąć jeden lub kilka celów swojego istnienia , innymi słowy, wiąże się to z koncepcją osobistego spełnienia , która prowadzi ludzi do świadomego definiowania opcji, które mogą mieć dla ich życia i dotrzeć do proponowanego miejsca docelowego. Co to jest projekt życiowy

Szczerość

Słowo Uczciwość pochodzi od łacińskiego honestitas ( honor , godność, względy, którymi się cieszy); Jest to cnota, która charakteryzuje ludzi w poszanowaniu dobrych obyczajów, zasad moralnych i własności innych. Jest to ciągłe działanie polegające na unikaniu zawłaszczania tego, co do nas nie należy. W ten sam sposób u

Prześladowanie

Stalkear to słowo, które jest coraz częściej używane w języku hiszpańskim, termin pochodzi od angielskiego , od czasownika „prześladować”, co jest równoważne z „nękaniem”, „szpiegiem” lub „prześladowaniem”, przekształcając je w nasz język . Jego największe zastosowanie znajduje się w środowisku technologicznym, szczególnie w sieciach społecznościowych, aby opisać akcję nękania osoby w Internecie za pośrednictwem sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram itp. Zachowanie to polega na obejrzeniu profilu

Tożsamość osobista

Tożsamość osobista to indywidualne postrzeganie, które dana osoba ma o sobie ; jest to świadomość istnienia. Są to serie danych gromadzonych przez całe życie, które mogą kształtować wzór zachowania i osobowości. Jego rozwój rozpoczyna się, gdy dziecko , już świadome zarówno obecności innych, jak i swojej obecności na świecie, krok po kroku przetwarza rolę, jaką reprezentuje w społeczeństwie. W dużej części świata uważ

Solidarność

Solidarność jest jedną z najważniejszych i najważniejszych wartości ludzkich ze wszystkich, solidarność jest tym, co robi osoba, gdy ktoś potrzebuje jej pomocy, solidarność to współpraca, którą ktoś może zapewnić, aby można było wykonać specjalne zadanie, to jest to uczucie, które czujesz i które prowadzi cię do pomagania innym, bez zamiaru otrzymania czegoś w zamian. Solidarność jest powsze

Przywództwo

Tak nazywa się zestaw umiejętności, które musi posiadać dana osoba, aby wpływać na sposób myślenia lub działania innych osób, motywując je do zapewnienia skutecznego wykonywania zadań, które ci ludzie muszą wykonywać, pomagając To droga do osiągnięć, przy użyciu różnych narzędzi, takich jak charyzma i bezpieczeństwo podczas mówienia, a także możliwość kontaktów towarzyskich z innymi. Osoba wykazuje przywództwo po

Tranny

Słowo „transseksualista” królewska akademia definiuje jako „ powiedziane o osobie, która odczuwa inną płeć i przyjmuje swoje stroje i zachowania ” lub „ która poprzez leczenie hormonalne i interwencję chirurgiczną nabywa cechy seksualne płci przeciwnej ”. Słowo transseksualne przejawia się w intensywnej i wytrwałej identyfikacji z drugą płcią , z nieodpowiednim uczuciem, w którym utożsamia się z płcią przeciwną do płci biologicznej , co ma miejsce, gdy ciało zgodnie ze swoją osobowością tęskni, żyje i jest akceptowane Jako osoba płci, która czuje przynależność , odczuwa także stałe pragnienie u

Przemoc

Przemoc jest definiowana jako każdy czyn związany z praktyką siły fizycznej lub werbalnej wobec innej osoby, zwierzęcia lub przedmiotu, powodujący ich dobrowolne lub przypadkowe uszkodzenie. Głównym elementem gwałtownych działań jest użycie zarówno siły fizycznej, jak i psychicznej, aby osiągnąć cele i przeciwko ofierze. Ponadto patolog

Nawyk

Odwołujemy się do nawyku, gdy odnosimy się do aktu, który traktujemy jako nawyk, jest to działanie, które ktoś wykonuje tyle razy, że „ staje się dla niego nawykiem ”, nawyki są zwykle prostymi ruchami ludzi uzupełniającymi ich życie chwile i funkcje, wiele razy nawyk może rozpraszać uwagę tych, którzy to robią: „ To naturalne, że pani de Márquez codziennie karmi gołębie na placu, kiedy idzie do piekarni, aby kupić chleb i sok ”, są zwyczaje, typowe dla człowieka, który dostosowuje się do otaczającego go środowiska. Nawyki mogą być korespondentami hob

Cisgender

W obszarze badań nad płcią osoby, których tożsamość płciowa odpowiada płci przypisanej przy urodzeniu, są uważane za osoby płci żeńskiej. Innymi słowy, podmioty te nie identyfikują się z osobami transpłciowymi. Bycie cisgender obejmuje wyrównanie tożsamości płciowej, płci anatomicznej i zachowania w zależności od płci anatomicznej. Według statystyk większo

Tranny

Słowo „ transwestyta” pochodzi od hiszpańskiej modyfikacji słowa „transwestyta”. Słowo to wywodzi się z łacińskiego słowa „trans”, co oznacza przekroczenie lub przekroczenie, oraz „szlafrok” oznacza ubranie. Słowo to zostało ustalone przez niemieckiego lekarza o nazwisku Magnus Hirschfeld , który po raz pierwszy wprowadził je w swojej pracy literackiej „ Transwestyci: badanie erotycznego pragnienia przebrania się ”. To słowo umożliwiło opis osób,

Zaufanie

Zaufanie jest trwałym przekonaniem, nadzieją i wiarą, jaką ktoś ma w odniesieniu do innej osoby , podmiotu lub grupy, w których będą odpowiednie do właściwego działania w danej sytuacji lub okolicznościach; zaufanie będzie mniej lub bardziej wzmocnione w oparciu o działania . Słowo zaufanie pochodzi od łaciny, co oznacza działanie zaufania ; Składa się z przedrostka „z”, który oznacza razem lub globalnie, plus „fides”, który oznacza wiarę lub zaufanie, oraz sufiksu „anza”, który oznacza działanie. Termin ten jest również używany w

Actitud

Actitud es una palabra que proviene del latín « Actitudo «. Se trata de una capacidad propia de los seres humanos con la que enfrentan el mundo y las circunstancias que se les podrían presentar en la vida real . La actitud de una persona frente a una vicisitud marca la diferencia, pues, cuando algo inesperado sucede no todos tienen la misma respuesta , por lo que la actitud nos demuestra que la capacidad del hombre de superar o afrontar cierta situación. La

Autoestima

La autoestima es el valor que el individuo atribuye a su persona y a sus capacidades. Es una forma de pensar positivamente, una motivación para experimentar diferentes perspectivas de la vida, de enfrentar retos , de sentir y actuar qué implica que nosotros nos aceptemos, respetemos, confiemos y creamos en nosotros mismos.

Biseksualność

Biseksualność jest definiowana jako orientacja seksualna osoby do odczuwania miłości lub pożądania seksualnego, zarówno przez osoby tej samej płci, jak i płci przeciwnej . Ta definicja jest jedną z trzech podstawowych klasyfikacji orientacji seksualnej , obok heteroseksualności i homoseksualizmu . Ta opcja

Płeć

Pojęcie seksu związane jest z szeregiem wariantów, które prowadzą do ogólnych pomysłów, różnicowania gatunków i rozmnażania się rasy. W biologii jest to proces, w którym łączą się ludzie i gatunki, prowadzący do ich rozmnażania . Cały ten proces, w którym komórka jajowa jest zapłodniona i rozwija się w łonie matki, aż do narodzin prowadzi do określenia płci płodu. U ludzi akt seksu jest bardz

Związek

Jest on definiowany jako związek z połączeniem lub łączem ustanowionym między dwoma podmiotami, dzięki czemu uzyskuje się interakcję między nimi, terminologia ta ze względu na swoją szeroką koncepcję może być stosowana w różnych obszarach, a jej koncepcja zostanie nieznacznie zmodyfikowana zgodnie z opisanym zakresem . Jeśli mówimy o l

Pokora

Słowo pokora pochodzi od łacińskiego humilitas , co oznacza „utknąć na ziemi”. Jest to cnota moralna sprzeczna z dumą, którą człowiek posiada w rozpoznawaniu swoich słabości, cech i zdolności oraz wykorzystywaniu ich do pracy dla dobra innych, nie mówiąc o tym. W ten sposób utrzymuje stopy na ziemi, bezskutecznie unikając chimer dumy. Pokorny człowiek u

Creatividad

La Creatividad es una cualidad del ser humano que le permite desarrollar actitudes en pro de realizar acciones que Creen e Innoven una idea. La consagración de un proyecto viene dado por diversos factores que comprenden un estado de creatividad para poder realizar lo que se desea. Es un sentido propio de cada quien y dependiendo de la personalidad del ser humano, este desarrollara la creatividad adecuada a fin de proporcionar nuevos horizontes en lo que ya está planteado.

Masochizm

Termin masochista lub masochizm pochodzi od austriackiego pisarza o nazwisku Masoch, powszechnie znanego ze swoich opisów samego życia w swoich pismach, takich jak książka Venus of the Skin, która opisuje sceny surowych kar w związku seksualnym, masochizm Podobnie jak sadyzm, są to zachowania związane z ludzką psychologią zadawania lub otrzymywania bólu, poniżenia, uległości lub dominacji, przyczyniając się w ten sposób do podniecenia seksualnego danej osoby. Jest to definio

Género no Binario

Antes de definir lo que es un género no binario, primero se debe conocer lo que son los géneros binarios; cuando se habla de género binario se hace referencia al hombre y a la mujer . Por lo tanto, los no binarios son aquellos cuyas identidades de género no encajan entre la variedad de géneros binarios (masculino y femenino). Las

Panseksualny

Panseksualność jest wymieniona jako jedna z orientacji seksualnych nowego wieku . Osoba panseksualna to taka, która nie przywiązuje wagi do płci ani płci innych osób, gdy nawiązuje związek miłosny. Panseksualista jest fizycznie, sentymentalnie i seksualnie pociągany do drugiego bez względu na to, czy jest mężczyzną czy kobietą , ponieważ skupia się tylko na osobie jako takiej. Nie oznacza to j

Tożsamość seksualna

Tożsamość seksualna osoby jest związana z postrzeganiem, które każda osoba ma o sobie, swoim ciele i cechami fizycznymi, które przedstawia, jednak ta percepcja może, ale nie musi, odpowiadać płci określonej podczas porodu, na ogół, jeśli osoba rodzi się z żeńskie narządy płciowe są wówczas uważane za żeńskie, jeśli wręcz przeciwnie, rodzą się z męskimi narządami płciowymi, wówczas uważa się je za męskie . Tożsamość seksualna jest powiązan

Charyzmatyczne przywództwo

Jest to rodzaj przywództwa, który charakteryzuje się urzekaniem i wzbudzaniem entuzjazmu u podwładnych, wykorzystując do tego komunikację z osobami odpowiedzialnymi, inspirując ich do dołożenia wszelkich starań, aw razie potrzeby może zmieniać aspiracje i wizję ludzi odpowiedzialnych za osiągnięcie ustalonych celów. Charyzmatyczny

Demokratyczne przywództwo

Jest to rodzaj przywództwa realizowany przez osobę, która bierze pod uwagę udział innych członków tworzących organizację, akceptując pomysły i krytykę , które mogą mieć w celu poprawy w ten sposób, oprócz odpowiedzi na wszelkie obawy zgłaszane przez ludzi ich stanowisko, które budzi zaufanie wśród podwładnych, zachęca do pracy zespołowej, a tym samym do osiągnięcia wyznaczonych celów. W firmie tego rodzaju prz

Incertidumbre

Se denomina incertidumbre a la situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que sucederá en el futuro . La incertidumbre es algo que siempre va a estar presente en la vida de las personas, es una sensación de inseguridad , de temor, de titubeo, que muchas veces hace que el individuo paralice momentáneamente alguna actividad, hasta tanto la situación sea más clara y confiable. Esta

Lumbersexual

Lumbersexual to nowy trend w modzie w społeczeństwie, polegający zasadniczo na modyfikacji męskiego wyglądu, aby wyglądał atrakcyjnie w bardzo szczególny sposób. Mężczyźni, którzy uważają się za drwali, charakteryzują się dużą krzaczastą brodą , rustykalną i lekko niechlujną odzieżą , kraciastą koszulą i butami turystycznymi lub skórzanymi , podobnymi do odzieży noszonej przez typowych drwali w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to termin należący

Fellatio

Fellatio to praktyka seksualna polegająca na wprowadzaniu męskiego narządu płciowego do ust innej osoby , co z kolei stymulowane jest wszelkimi rodzajami interakcji, które mogą istnieć między ustami a narządem płciowym mężczyzny. Fellatio nie obejmuje całej koncepcji seksu oralnego , ponieważ termin ten ma na celu wyłącznie ssanie penisa, a nie pochwy, ten rodzaj seksu oralnego, w którym usta kontaktuje się z członkinią, znany jest jako kunnilingus Zgodnie z etymologią tego terminu pochodzi on od łacińskiego terminu „ Fellatio ”, co oznacza „ ssanie ”. Praktyka fellatio była przez

Catharsis

Katharsis to metoda uwalniania emocji, których doświadczają ludzie, poprzez manifestowanie wszystkich uczuć, które są w nich tłumione. Osoba wchodząca do katharsis oczyszcza swoją duszę, wypełniając się wolnością i spełnieniem. Według wielkich greckich filozofów, takich jak Arystoteles, uważali katharsis za proces oczyszczający duszę ludzką, który poprzez emocje takie jak strach i współczucie wytworzył wir wrażeń na poziomie duchowym. Co to jest katharsis Pytaj

Oczekiwanie

Etymologicznie słowo oczekiwanie pochodzi od łacińskiego „exspectatum”, co oznacza „widziane”. Oczekiwanie może się zdarzyć , jest to założenie skoncentrowane na przyszłości, które może, ale nie musi być poprawne. Psychologicznie to uczucie jest zwykle związane z logicznym prawdopodobieństwem, że coś się wydarzy; Dlatego, aby oczekiwanie istniało, należy je podtrzymać , a gdyby nie było, mówiono by o nadziei, która może być absurdalna lub wspierana przez wiarę. Jeśli oczekiwania nie są satysfak

Anty-wartości

Anty-wartości lub niemoralne wartości nazywane są tymi wszystkimi zachowaniami lub postawami ludzi, które są szkodliwe i negatywne i które przejawiają się codziennie w społeczeństwie, w którym działają, jest to z punktu widzenia tradycji etycznej, moralnej i kulturowej społeczeństw. Można powiedzieć, że są to niebezpieczne i niezdrowe zachowania, które zagrażają harmonii życia w społeczeństwie. Biorąc pod uwagę powyżs

Liderazgo Empresarial

Es aquel que e s ejercido por una persona (jefe) dentro de una empresa que tiene la capacidad de comunicarse exitosamente con los empleados a la hora de realizar recomendaciones o sugerencias, creando un vínculo con los trabajadores y el objetivo de la empresa, por lo tanto es reconocido por las personas como un líder dentro del ámbito laboral, su funciòn principal es encargarse de el perfecto funcionamiento en todas las áreas de la empresa para así obtener el éxito. El lí

Emocje

Słowo emocja pochodzi od łacińskiego emovere , co oznacza poruszenie, wstrząśnięcie lub podniecenie. Definicja emocji odnosi się do każdego pobudzenia i zaburzenia umysłu , uczuć, pasji, każdego podniecenia lub podekscytowania; Jest to stan afektywny, który pojawia się u człowieka nagle i nagle, w postaci kryzysów o większej lub mniejszej intensywności i czasie trwania. Charakteryzuje

Lesbianism

Lesbijstwo jest nurtem społecznym, w którym kobiety są seksualnie i czule pociągane do innych kobiet . Termin ten odnosi się bezpośrednio do homoseksualizmu między kobietami, które jest powszechnie nazywane tym, jednak nie jest błędem nazywanie kobiety lesbijek „Homoseksualną”, ponieważ jest to ogólny termin opisujący osoby, które mają związki z osobami tej samej płci. . Lesbijstwo jest z

Sapioseksualny

Termin sapioseksualny to neologizm, który został użyty w naszym języku w odniesieniu do tej osoby, która jest pociągana seksualnie do inteligencji innej osoby ; Innymi słowy, są to osoby, które są zainteresowane, przyciągają, fascynują lub uwodzą kogoś, kto ma wielką wiedzę i wykorzystuje ją w inteligentny sposób. Dzisiaj to słowo

Hejter

Hater, termin z języka angielskiego, odnosi się do osoby, która poprzez sieci społecznościowe lub społeczności internetowe jest oddana dyskryminacji, oczernianiu lub obrażaniu organizacji, osoby lub produktu. Powodem, dla którego wykonują te czynności, mogą być różne, ale zwykle nienawiść rasowa lub płciowa jest opieką. Jego użycie w nas

Erotyka

Słowo erotyka pochodzi od greckiego ἔρως, ἔρωτος, co oznacza miłość, e -izm . Erotyka pierwotnie odnosi się do namiętnej miłości, która jest emocją zdefiniowaną jako bardzo silne uczucie wobec osoby, tematu, idei lub przedmiotu , wraz z pasją seksualną , uczucie to było symbolizowane w „Bogu Ero”, który był pierwotnym bogiem odpowiedzialnym za pociąg seksualny, seks i miłość, również szanowane jako bóg obfitości . Erotyka wiąże się ze zmysłowością, któ

Szczerość

Szczerość jest cnotą, którą może posiadać wiele ludzi, jest wartością lub zasadą, która może nawet określać osobowość jednostki, nie chodzi tylko o mówienie prawdy, idzie dalej, szczerość jest postawą, która wykracza poza czas i wpływa na sposób działania , wyrażania się oprócz wpływu na stan umysłu , ponieważ będąc szczerą osobą, dobrze się czujesz. Szczerość jest terminem związanym

Stosunek

Słowo coitus pochodzi od łacińskiego słowa „ coĭtus ”, które odnosi się do intymnej więzi między dwiema płciami lub stosunku płciowego , ponieważ polega na wprowadzeniu penisa do pochwy lub odbytu , a ponadto można powiedzieć, że płodne pary heteroseksualne mogą być obecnym w celach reprodukcyjnych. Czas trwania aktu se

Autokratyczne przywództwo

Jest to taki, w którym osoba przyjmuje obowiązki i podejmowanie decyzji , jest odpowiedzialna za wydawanie poleceń innym osobom pod jej kierownictwem, to znaczy władza koncentruje się na jednej osobie, a inne osoby nie są wówczas uważane za kompetentne do podejmowania decyzji, ponieważ ten typ lidera uważa, że ​​tylko on jest w stanie to zrobić. W przywództwie

Uczuciowość

Afektywność to zdolność jednostki do reagowania na pewne bodźce , zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które charakteryzują się uczuciami i emocjami. Uczuciowość w dziedzinie psychologicznej jest mniej formalnym językiem, skłaniającym się ku potocznemu, biorąc pod uwagę, że są to te próbki miłości, które jedna osoba daje drugiej lub innej, w tym innym gatunkom, takim jak zwierzęta. W ten sam sposób filozof

Postępuj

Zachowanie jest związane ze sposobem, w jaki ludzie lub zwierzęta zachowują się w różnych kontekstach życia . To słowo może być używane jako synonim zachowania, ponieważ opisuje czynności, które wykonuje osoba, przed bodźcami, które otrzymuje, i nawiązuje połączenie ze środowiskiem. Istnieją dwa czynn

Wytrwałość

Słowo Wytrwałość pochodzi od łacińskiej „perseverantia”, której znaczenie to „stałość, naleganie, stanowczość lub poświęcenie” . Wytrwałość człowieka w stosunku do jego działań, postaw, ideałów, opinii, realizacji jego celów i wiele innych pozycji , z drugiej strony, wytrwałość odnosi się również do stałego lub ciągłego trwania czegoś. Kiedy ktoś wyznacza cel jako cel w swoi

Życzenie

Pragnienie rozumiane jest jako działanie i skutek pragnienia , słowo pragnienie pochodzi od łacińskiego «desidĭum» . Słowo to przypisuje się ogromnemu odczuciu, jakie dana osoba ma dla osiągnięcia określonego celu; lub dążenie, nadzieja lub tęsknota, które rodzą się w jednostce i które mają swój początek i koniec, aby zaspokoić gust . Z drugiej strony term

Myślenie

Od łacińskiego słowa „myśl” pochodzi termin myśl . Myśl jest rozumiana jako zdolność lub siła myślenia, można ją również zdefiniować jako działanie i efekt myślenia. Myśl jest całą tą działalnością, działaniem i stworzeniem, które wykonuje umysł , to znaczy wszystkim, co powstaje przez intelekt; ogólnie słowo to jest powiązane lub użyte do zdefiniowania wszystkich produktów, które umysł może wytwarzać, które obejmują racjonalne działania intelektu lub abstrakcje naszej wyobraźni; wszystko, co dotyczy natury mentalnej, jest uważane za myśl, bez względu na to, czy są racjonalne, kreatywne, abstra

Aspiracja

Aspiracja to słowo, które ma kilka znaczeń, z których jedno jest związane z osobistym pomysłem, ludzie mają cele i zadania, które chcą osiągnąć, co jest ściśle związane z ideą pragnień, które dana osoba ma dla siebie . W tym sensie aspiracje mogą dotyczyć różnych tematów, takich jak wynagrodzenie, które jest chyba najbardziej wysłuchane podczas rozmowy kwalifikacyjnej , że osoba, która myśli o zatrudnieniu, zwykle pyta, jakie są aspiracje płacowe wnioskodawcy; I to właśnie tam osoba ma obowiązek być uczciwym wobec siebie i decydować, czy jego aspiracje płacowe są naprawdę związane z tym, co pro

Pojemność

Pojemność to cechy, które ma istota przeznaczona do wykonywania funkcji. Byłoby miło powiedzieć, że pralka ma zdolność prania ubrań , jednak ich pojemność jest różna i jest bardziej złożona, ponieważ ciało, które je posiada, jest bardziej świadome wykonywanych czynności. Zdolność do wykonywania pracy jest zorientowana na kilka podstawowych czynników, jednym z nich jest przeznaczenie, które zostało jej przypisane , jeśli coś zostało opracowane w celu spełnienia określonej funkcji, jego jedyną zdolnością będzie pełnienie tej funkcji, ponieważ z tego powodu zostało stworzone , orientacja zdolności