Roaming

Znany jako roaming, z angielskim słowem roaming, co oznacza wędrowanie lub wędrowanie, jest to zdolność bezprzewodowej komunikacji z odpowiednim urządzeniem, która może być używana w różnych punktach dostępu, albo za pośrednictwem bezpłatnego Wi-Fi, albo z opłatą za sygnał linia telefoniczna, będąca w stanie wysyłać dane, wiadomości i wykonywać połączenia na duże odległości lub za granicę, za pomocą telefonu komórkowego lub telefonu komórkowego, jak w tym samym obszarze, w którym się znajdujesz, za pośrednictwem sieci tej samej firmy lub innej firmy usługi mobilne poza krajem pochodzenia.

Roaming

Roaming danych korzysta z sieci komórkowej, która nie jest taka sama, jak zwykle używana w kraju pochodzenia, to znaczy w kraju, do którego należy linia telefoniczna, usługa ta nie jest bezpłatna, ponieważ pobierają oddzielny czynsz, z dodatkowymi opłatami za czynsz podstawowy i są zwykle zbyt drogie. Operacja roamingu, gdy przebywasz za granicą i gdy żądasz usługi lub aktywujesz ją z urządzenia mobilnego z sieci wewnętrznej, zaczyna działać od połączenia początkowego po połączeniu się z operatorem bazy, z którego korzystasz, i który przechodzi do repeater międzynarodowych usług tranzytowych, w którym sygnał jest kierowany i wysyłany do operatora wysyłającego w sieci macierzystej kraju pochodzenia, który z kolei jest wysyłany do przekaźnika sygnału wysyłającego i wysyła go na telefon komórkowy lub numer z domu lub bazy, ponieważ jest to skomplikowana procedura, która w końcu zajmuje kilka minut, aby nawiązać połączenie z jednego punktu do drugiego, a zatem tak zwane dane mobilne są przekazywane innym operatorom, takim jak połączenia, e-maile, zdjęcia, filmy, dokumenty i wiadomości tekstowe.

Jest to nowoczesna modalność sieci 3G, która pozwala być aktywnym i informowanym o każdej porze tygodnia, która została zintegrowana i opracowana w nienaganny sposób ze względu na jej kompatybilność z innymi systemami operacyjnymi telefonii komórkowej, cieszącymi się dużym zainteresowaniem i używać na całym świecie, przez ponad 865 operatorów na 5 kontynentach, z szeroką gamą odległych krajów i terytoriów; w ten sposób zapewniają wzajemne połączenie i ciągłą interoperacyjność usługi między różnymi systemami operatorów, z wykorzystaniem roamingu międzynarodowego lub krajowego, o ile usługa jest regulowana przez kontrolę i dostępność tej nowej technologii u różnych operatorów oraz sieci usług telefonii komórkowej.

Zalecane

Gesta
2020
Compuesto
2020
Tytuł Oneroso
2020