Rola płci

Termin „rola płci” lub w języku angielskim opisany jako „rola płci” jest teoretyczną konstrukcją w naukach społecznych i humanistycznych, która odnosi się do zestawu norm i zachowań społecznych, które w ramach konkretnej kultury są powszechnie uważane za społecznie odpowiednie dla osób określonej płci . Chodzi o ten publiczny wizerunek, który pewna osoba lub osoba przedstawia przed innymi jako kobieta lub mężczyzna. Docenianie roli płci waha się od postaw, działań do cech osobowości związanych z określoną płcią w tej kulturze.

Rola płci

W kontekście rodzinnym role płci są rozpatrywane przede wszystkim tak samo, jak w społeczeństwie, i jako całość można je nazwać stereotypami płciowymi. Społeczeństwo ma bardzo duży wpływ na role płciowe, do tego stopnia, że ​​tworzy ono wiele z zawartych w nim wzorców i postaw ; powód, dla którego zgodnie ze środowiskiem, w którym jednostka się rozwija, wszystko, co zostało zaklasyfikowane jako społecznie akceptowane, będzie miało wpływ na zachowanie mężczyzny lub kobiety .

Dziś można powiedzieć, że społeczeństwo ewoluuje, a dzięki włączeniu nowych pomysłów i modernizacji role te utraciły wyraźne zróżnicowanie; pozwalając każdej osobie na podjęcie decyzji, która najbardziej jej odpowiada, dostosowując się do jej potrzeb.

Zasadniczo kobiece role obejmują te zadania lub czynności związane z rozmnażaniem, wychowaniem, opieką i wszystkim, co dotyczy środowiska domowego; podczas gdy męskie role obejmują działania takie jak utrzymanie i wsparcie finansowe oraz wszystko związane z siłą.

Zalecane

Nadmierne owłosienie
2020
Administracja
2020
Przeszczep
2020