Rozumowanie indukcyjne

Rozumowanie indukcyjne jest również znane jako logika „wstępująca” . Jest to rodzaj rozumowania, który koncentruje się na tworzeniu uogólnionych instrukcji na podstawie konkretnych przykładów lub zdarzeń. Kiedy przeprowadzane jest tego rodzaju rozumowanie, pracujemy na konkretnych przykładach, które mogą, ale nie muszą być prawdziwe; są następnie przenoszone do uogólnionych pojęć.

Rozumowanie indukcyjne

Można powiedzieć, że rozumowanie indukcyjne działa jako narzędzie w zaawansowanej matematyce, chociaż używamy go od dzieciństwa! Kiedy używamy rozumowania indukcyjnego, wykorzystujemy nasze doświadczenia i obserwacje do wyciągania wniosków na temat tego, co wydarzy się w przyszłości. Kiedy po raz pierwszy upuściliśmy coś, gdy byliśmy dziećmi, obiekt upadł na ziemię . Ostatecznie zdecydowaliśmy, że ten wzorzec będzie kontynuowany, bez względu na cel: rzeczy spadają. Rozumowanie indukcyjne jest ważnym sposobem odkrywania nowych rzeczy w matematyce.

Z naukowego punktu widzenia rozumowanie indukcyjne rozwijało się od XVII wieku dzięki wkładowi filozofa Francisa Bacona . Filozof ten uznał, że do ogólnych wniosków można dojść poprzez tabele, w których dane są gromadzone w systematyczny i uporządkowany sposób na temat tego, co jest badane.

Mówi się, że ta forma rozumowania przechodzi od konkretnej do ogólnej . Tak więc w niektórych szczególnych przypadkach obserwuje się między nimi pewną prawidłowość, a ta logika pozwala nam wyciągnąć ogólny wniosek. Innymi słowy, konkretne fakty są szczegółowo obserwowane, a następnie proponowane jest prawo wyjaśniające prawidłowość tych wydarzeń.

Indukcja tworzy ogólne prawa oparte na obserwacji rzeczywistych zdarzeń . Dlatego jest to uogólnienie, które może być fałszywe. W konsekwencji wnioski lub prawa metody indukcyjnej są prawdopodobne i obowiązują tylko, o ile żaden przypadek nie stoi w sprzeczności z uogólnieniem. Induktywizm został skrytykowany jako ważna strategia rozumowania, ponieważ zawiera szereg luk.

Indukcyjny i dedukcyjny to dwie różne metody rozumowania, które są również bardzo stosowane w filozofii i prawie we wszystkich badaniach naukowych.

Metody te są częścią logicznego myślenia i procesów analitycznych, ale ważne jest, aby wiedzieć, że całkowicie się od siebie różnią i że stosuje się je w zależności od potrzeb badacza.

Zalecane

Gesta
2020
Compuesto
2020
Tytuł Oneroso
2020