Rtęć (pierwiastek)

Rtęć jest pierwiastkiem chemicznym, który jest reprezentowany w układzie okresowym pierwiastków o symbolu Hg i którego liczba atomowa wynosi 80. W starożytnych tekstach rtęć była powszechnie oznaczana jako płynne srebro lub również rtęć srebrna lub hydrargyr. Niektóre z wyróżniających go cech to srebrny wygląd, sklasyfikowany jako metal ciężki zgrupowany w bloku D w układzie okresowym, oprócz wszystkiego, co już wyjaśniono, ten pierwiastek jest jedynym metalem, który jest płynny w standardowych warunkach laboratoryjnych. ; jednak istnieją pewne metale, takie jak cez, gal i rubid, które mogą topić się w nieco wyższych temperaturach. Ten metal szlachetny jest rozpuszczalny tylko w roztworach utleniających. Ze swojej strony rtęć w stanie stałym ma gładką konsystencję, podobnie jak ołów .

Rtęć (pierwiastek)

Obecnie istnieją dowody na to, że pierwiastek ten był używany przez człowieka od czasów starożytnych i istnieją dowody na jego wykorzystanie w różnych obszarach planety, w tym w starożytnych Chinach i Indiach, a także w starożytnym Egipcie. Jednak jeśli chodzi o jego odkrycie, jest to nadal tajemnica, ale wiadomo, że otrzymało swoją nazwę na cześć rzymskiego boga o tej samej nazwie, który według mitologicznych przekazów był szybkim posłańcem bogów. W ten sam sposób ma pewien związek z planetą Merkury.

Jak wspomniano powyżej, rtęć jest pierwiastkiem o charakterystycznych cechach, jednym z najważniejszych jest fakt, że w temperaturze pokojowej pozostaje w stanie ciekłym, ma srebrny odcień z lekkimi białawymi tonami, jest ciężkim metalem i działa bardzo dobrze. albo w stopach z innymi metalami, wśród których można wyróżnić złoto lub srebro, które są znane jako „amalgamaty”.

Należy zauważyć, że rtęć jest uważana za element wysokiego zagrożenia i szkodliwy dla żywych istot. Jeśli tak się dzieje, że rtęć przedostaje się do organizmu przez niewielką ranę lub w inny sposób, jak to miało miejsce w wielu przypadkach, skutki są śmiertelne. Ponieważ może powodować ogromne uszkodzenie nerwów, wątroby i płuc, aby wspomnieć o najważniejszych skutkach, bardzo ważne jest zachowanie ostrożności podczas obchodzenia się z tym metalem.

Zalecane

Światło Publicum
2020
Przymiotnik
2020
Kariatyda
2020