Rysunek

Rysowanie jest formą ekspresji graficznej, która stempluje obrazy na rzeczywistym lub wirtualnym nośniku ; na przykład: papier, drewno, karton, szkło lub komputer. Uważany za jeden z elementów składających się na malarstwo i jeden z rodzajów sztuk wizualnych. Rysunek reprezentuje uniwersalny język graficzny i był używany przez ludzkość od prehistorii.

Rysunek

Najwcześniejsze rysunki pochodzą z prehistorii, malowidła jaskiniowe znajdujące się w jaskini Altamira (Hiszpania) są najstarsze, w tej jaskini człowiek tamtych czasów uchwycił na ścianach i sufitach jaskini to, co uważał za ważne do wyrażenia (ogólnie czynności związane z ich środowiskiem i sposobem życia).

Zgodnie z jego celem rysunek można podzielić na :

Rysunek artystyczny: to zracjonalizowane dwuwymiarowe przedstawienie graficzne tych obiektów, które oko postrzega w trójwymiarowy sposób. Jest to technika, która pozwala wyrazić kształt i objętość, wykorzystując linię jako przejaw uczuć i myśli. Odbywa się to za pomocą technik graficznych na dwuwymiarowym nośniku, reprezentowanym obiektywnie i subiektywnie wobec rzeczywistości i koncepcji.

Rysunek geometryczny: jest to ten rodzaj rysunku, który śledzi rzeczy do skalowania, to znaczy takie, jakie są, o ile narysowane jest całkowicie płaskie . Ta klasa rysunku jest szeroko stosowana w nauczaniu, szczególnie we wczesnych latach na wydziałach architektury i inżynierii, a także na początku edukacji średniej (liceum).

Rysunek techniczny: jest to nazwa nadana niemal wyłącznemu sposobowi rysowania, z liniami geometrycznymi ; za pomocą precyzyjnych narzędzi (linijki, kwadraty, kompas, kątomierz itp.)

Rysunek geodezyjny: Ten rodzaj rysunku przedstawia obiekty o okrągłej lub kulistej powierzchni, dzięki czemu dokonuje korekty ogniska proporcjonalnie do odległości lub odległości od biegunów kuli . Na przykład na niektórych mapach podobieństwa są rysowane jako równoległe linie poziome, a południki są krzywymi rozpoczynającymi się od biegunów.

Rysowanie jest bardzo ważne, ponieważ stanowi naturalny impuls wszystkich ludzi . Rysowanie jako uzupełnienie umysłu, pomaga świadomości i myśli.

Niektóre techniki stosowane podczas tworzenia rysunku to:

Technika ołówkowa : odbywa się w dwóch głównych fazach; pierwszy polega na prześledzeniu linii reprezentujących szkielet rysunku; i cieniowanie drugiego adresu.

Technika atramentowa : jest szeroko stosowana w tworzeniu obrazów artystycznych i rekreacyjnych. Ta technika działa w wodzie, zwykle na papierze, drewnie lub tkaninie.

Technika markera : jest jedną z najnowocześniejszych, stosuje się ją za pomocą markera lub w dół, aby wykonać abstrakcję lub mieszanie kolorów.

Zalecane

Idiom
2020
Emigracja
2020
Psychodeliczny
2020