Schemat

Słowo diagram pochodzi od łacińskiego „diagramma” i pochodzi od greckiego „διάγραμμα”, co oznacza „projekt graficzny lub przedstawienie”, w Hiszpańskiej Akademii Królewskiej definiują diagram jako „rysunek geometryczny, który pomaga zamanifestować propozycję, rozwiązać problem lub przedstawić forma graficzna w prawie modyfikacji zjawiska ” lub „ rysunek przedstawiający powiązania między różnymi częściami zestawu lub układu ” . Schemat jest rysunkiem geometrycznym, ponieważ jest gałęzią matematyki odpowiedzialną za badanie właściwości figur w płaszczyźnie lub przestrzeni, takich jak między innymi linie, punkty politopo, równoległe, krzywe.

Schemat

Jest to wykorzystywane przede wszystkim w nauce, edukacji i komunikacji, w których istnieje graficzna reprezentacja propozycji rozwiązania problemu, powiązań między różnymi częściami lub elementami grupy, systemu lub stabilności. w transformacji zjawiska, które pozwala na ustanowienie pewnego rodzaju prawa.

Niektóre typy diagramów reprezentują dane liczbowe, które zależą od konkretnych okoliczności, w których są używane w pewnego rodzaju schematach, w których jest to mentalna lub symboliczna reprezentacja materialnego, niematerialnego lub rozwojowego elementu, w którym się pojawiają Logicznie powiązano jego podstawowe linie lub cechy .

Inne diagramy uczestniczą w wizualnej ilustracji rysunku lub obrazu, który zdobi i identyfikuje tekst książki, która wykorzystuje różne zasoby, takie jak schemat, mapa myśli, mapa koncepcji .

Zalecane

Censura
2020
Quilo
2020
Wyścig
2020