Small Business

Są to prywatne organizacje nazywane w ten sposób, ponieważ ich roczne aktywa nie przekraczają 2 milionów dolarów, a ich płace nie przekraczają 50 pracowników, chociaż liczby te mogą się różnić w zależności od stanu, w którym znajduje się firma . Ze względu na swoją wielkość nie dominują one na rynkach, na których działają, ale nie oznacza to, że nie są rentowne, jeśli chodzi o osiąganie zysków.

Small Business

Ogólnie rzecz biorąc, gdy osoba podejmuje decyzję o założeniu własnej firmy, dzieje się tak dlatego, że ma już pod ręką produkt do zaoferowania na rynku i za pomocą którego uważa, że ​​mógłby zarobić, potrzebę generowania dodatkowych pieniędzy i chęć stworzenia własnego Biznes może być inną motywacją, która skłania przedsiębiorców do podjęcia takiej decyzji.

Tego rodzaju firmy charakteryzują się bezpośrednią siłą roboczą, choć zdarzają się przypadki, gdy są one modernizowane przy użyciu najnowocześniejszych maszyn, co zwiększa produkcję sprzedawanego produktu. Konkuruje z organizacjami tego samego kalibru, które zasadniczo oferują te same usługi i produkty, dlatego jakość produktu oferowanego przez firmę ma ogromne znaczenie, ponieważ poprzez wzrost jest wspierany jego wzrost, że czasami jest bardziej przyspieszony niż w średniej i dużej firmie. Wymagany jest wyższy poziom organizacyjny niż mikroprzedsiębiorstwo na poziomie nakładów, a także w obszarze finansowym, także w podziale pracy, ponieważ wraz ze wzrostem poziomu organizacji zwiększają się funkcje, a tym samym ich złożoność.

Utworzenie firmy jest bardzo skomplikowane, głównie ze względu na wymagane przez nią finansowanie oraz że niewiele instytucji finansowych wspiera tych przedsiębiorców na początku, dlatego zmuszeni są do inwestowania zaoszczędzonych pieniędzy, aby rozpocząć z celem, jakim jest wytworzenie produktu przeznaczonego do sprzedaży, do którego można dodać, że jego poziom negocjacji z dostawcami surowców jest stosunkowo niski w porównaniu z dużymi korporacjami (ich zakupy są znacznie niższe), co ogranicza ich na bardziej lokalny rynek.

Pomimo złożoności, która pociąga za sobą tworzenie i rozwój tego rodzaju firm, mają one zalety, których być może nie korzystają duże firmy, takie jak: są one bardziej podatne na kształtowanie się wymagań na rynku, zapewnia źródła zatrudnienia osobom, które być może go nie brakowały, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu kraju i w nim także leży jego znaczenie.

Zalecane

Hemeroteca
2020
Procrastinación o Procastinación
2020
Agrícola
2020