Socjologia edukacji

Socjologia to nauka odpowiedzialna za badanie związków między ludźmi należącymi do społeczności, a także analizowanie różnych grup tworzących społeczeństwo; Jest to nauka, która należy zarówno do nauk społecznych, jak i humanistycznych. Socjologia materii obejmuje pełną analizę wszystkich zjawisk zachodzących w interakcji między dwiema lub większą liczbą osób, analizując wewnętrzne formy struktury (takie jak klasy społeczne, mobilność społeczna, wartości, instytucje, normy, prawa), konflikty między każdą strukturą społeczną a formami współpracy generowanymi przez relacje ze sobą.

Socjologia edukacji

Innymi słowy, socjologia bada formalność relacji istniejących w życiu i społeczeństwach tworzących region. Jeśli chodzi o fakty i rzeczywistość, socjologia nie określa norm państw społecznych ani specyfiki ludzkich zachowań, ponieważ jest to celem filozofii i etyki społecznej. Należy zauważyć, że słowo „socjologia” zostało opracowane przez Auguste'a Comte, jednak jego koncepcja została stworzona poprzez społeczną i filozoficzną myśl Oświecenia.

W związku z tym socjologia edukacji jest postrzegana jako obszar tej nauki, którego celem jest analiza i konceptualizacja interakcji między uczniami, którzy uciekają się do jednostki edukacyjnej lub szkoły, o czym świadczy element socjalizacji., w społeczności, w której działa lub mieszka.

Zalecane

Tkanka miąższowa
2020
Działania
2020
Drganie
2020