Szacunek

Słowo „ szacunek” pochodzi etymologicznie od łacińskiego szacunku, co oznacza „czynność patrzenia wstecz”, „rozważanie, uwaga”; Następnie sugeruje, aby uważnie spojrzeć na coś, co należy wziąć pod uwagę. Szacunek to uznanie praw innych ; jest to uznanie, uwaga, uwaga lub szacunek należne innym osobom. Jest to warunek konieczny do tego, aby wiedzieć, jak żyć i osiągnąć spokój. Szacunek oparty jest na etyce i moralności . Kiedy człowiek szanuje, akceptuje i rozumie inne niż jego sposoby myślenia i działania, z wielką uwagą traktuje wszystko, co go otacza.

Szacunek

Zasadniczo jest to podstawowa podstawa zdrowego i pokojowego współżycia członków społeczeństwa. Szacunek jest praktykowany, gdy rozumie się, że wolność działania każdego z nich kończy się, gdy zaczyna się wolność drugiego. W relacji z przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami, stojącymi w tej samej sytuacji, każdy ma swój punkt widzenia. Patrząc inaczej, ważne jest zaakceptowanie opinii innych.

Można powiedzieć, że szacunek jest ściśle związany z tolerancją, ponieważ nie działałby, gdyby nie było szacunku, dodaje tolerancji pozytywnej jakości moralnej, która wymaga najpierw zrozumienia, a następnie umożliwia moralny osąd tego, co to, co jest szanowane lub wzbudza uwagę, jest tolerowane lub lepiej. Dlatego szacunek nie kryje żadnej nierówności, czy to władzy, czy godności, ale równe traktowanie.

Szacunek obejmuje wszystkie sfery życia, poczynając od tego, co jesteśmy winni sobie i bliźniemu, od tego, co jesteśmy winni środowisku, żywym istotom i naturze w ogóle, nie zapominając o poszanowaniu praw, do norm społecznych, do pamięci przodków i miejsca, w którym się urodziliśmy. Znaczenie szacunku wiąże się również ze strachem, podejrzeniem lub obawą, że ktoś lub coś ma. Przykładami szacunku są: „Lot samolotem daje mi wiele szacunku”, szacunek dla rodziców i osób starszych, szacunek dla symboli narodowych itp.

Czym jest szacunek

Wartość szacunku jest jedną z najważniejszych, należy ją pielęgnować w domu i szkole, dlatego wspiera relacje z rodziną, przyjaciółmi i resztą ludzi wokół osób w obrębie społeczeństwo. Szacunek jest niezbędny, aby harmonia mogła istnieć w społeczności.

Szacunek ma na celu okazywanie uznania innej osobie, bez względu na jej honor i szacunek, to znaczy, nie powinieneś lekceważyć osoby za jej stan, bez względu na to, czym jest, honor jest warunkiem, który wszyscy posiadamy.

Kraje mają różne warunki życia i sytuacje, w których społeczeństwo wymaga tolerancji i szacunku dla tego, co ich obywatele mówią, robią i reprezentują w odniesieniu do ich kultury, religii, tendencji politycznych, a nawet samego życia.

Kiedy człowiek ma szacunek dla siebie, jest w stanie rozpoznać, że jest to szacunek, wartość, którą należy zawsze praktykować, albo z szacunku, albo z szacunku dla innych. Z tego powodu jedną z głównych cech szacunku jest to, że aby tego wymagać, musisz umieć szanować, rozumieć innych i cenić ich interesy i potrzeby.

Ewolucja szacunku w społeczeństwie

Definicja szacunku w społeczeństwie jest ważna dla zdrowego współistnienia i harmonijnych relacji między jednostkami.

W czasach starożytnych szacunek był uważany za jedną z głównych wartości, które należy wpajać ludziom od urodzenia, pomimo faktu, że został on nieco utracony w społeczeństwie, ważne jest, aby nadal promować dzieci i dorosłych, jeśli jest konieczne.

Należy nauczyć się szacunku, dlatego na rodzicach spoczywa obowiązek nauczania tych wartości swoim dzieciom, w ten sposób będzie on przechodził z pokolenia na pokolenie, a zatem społeczeństwo nie straci tego cennego instrumentu na rzecz lepszego współistnienia .

Nauczanie i nauczanie wartości i szacunku jest nie tylko obowiązkiem nauczyciela, wielu rodziców uważa, że ​​należy tego nauczać w szkole i nie dbają o to, jak zachowują się ich dzieci, z tego powodu ludzkości brakuje wartości, niektóre dzieci nie znają definicji szacunku, nie szanują już rodziców ani otaczających ich ludzi.

Aby istniało zdrowe współistnienie w społeczeństwie, należy wziąć pod uwagę, że istnieją granice tego, co można zrobić, czego nie należy robić, a przede wszystkim, gdzie zaczynają się prawa innych. Okazując szacunek, akceptujesz i doceniasz cnoty innych ludzi, mogą one być twoimi umiejętnościami i mądrością.

Jest takie wyrażenie szacunku, które mówi: „moje prawa wygasają tam, gdzie zaczyna się ktoś inny”. Szacunek oznacza, że ​​musisz być tolerancyjny i mieć ograniczenia wobec innych, a tym samym być w stanie zbudować lepsze społeczeństwo wolne od przestępstw, klasycyzmu, ataków i nadużyć.

Szanuj zwroty

Jedną z najważniejszych i godnych cech danej osoby jest szacunek, ponieważ z szacunkiem, gdy traktuje się innych, unika się konfliktów, ponieważ będziesz traktowany tak samo, jak traktujesz, w ten sposób osiągniesz lepsze relacje interpersonalne.

Oto 10 zdań na temat szacunku, w których wyraża się ta wielka cnota, którą powinien posiadać każdy człowiek.

Szacunek

1) Jeśli chcesz być szanowany przez innych ludzi, najlepiej szanuj siebie, tylko poprzez szanowanie siebie inni będą zmuszeni cię szanować.

2) Musisz wiedzieć, jak się czuć, musisz wiedzieć, jak walczyć, aby zdobyć szacunek innych i szanować tych innych.

3) Bez poczucia szacunku nie ma sposobu na odróżnienie ludzi od zwierząt.

4) Aby stworzyć wewnętrzny spokój, najważniejszą rzeczą jest praktyka współczucia i miłości, zrozumienia i szacunku dla wszystkich form życia.

5) Szanuję rozkazy, ale ja też muszę szanować siebie i nie będę przestrzegać żadnej reguły ustanowionej specjalnie w celu poniżenia siebie .

6) Szacunek nie oznacza strachu i uległości; oznacza, zgodnie z rdzeniem słowa (respicere: look) zdolność widzenia osoby taką, jaka jest, bycia świadomym swojej wyjątkowej indywidualności.

7) Ludzie o swoim własnym wizerunku domagają się szacunku od innych. Traktują się dobrze i tym samym wskazują pozostałym ludziom, jak powinni być traktowani.

8) Łatwo zrozumieć, że bez szacunku, współczucia i wzajemnego wsparcia gatunek ulega degeneracji. Nie ma to jednak znaczenia dla klasy menedżerskiej, która ostatecznie wymyśla całą fałszywą naukę, aby udowodnić inaczej.

9) Kiedy będziemy traktować ludzi takimi, jakimi są, pozostaną takimi, jakimi są. Kiedy traktujemy ich tak, jakimi powinni być, stają się takimi, jakimi powinny być.

10) Ponieważ wszyscy ludzie są, moim zdaniem, stworzeniami zaprojektowanymi przez Boga, musimy szanować innych ludzi. To nie znaczy, że muszą zgodzić się na swoje decyzje lub poglądy, ale szanuję ich jako ludzi.

Zalecane

Energia świetlna
2020
Naprawa
2020
Ekonomia edukacji
2020