Sztuki piękne

Na początku XVIII wieku pojęcie sztuk pięknych zaczęto stosować w odniesieniu do najważniejszych sztuk i prawidłowego stosowania techniki. Pierwszym znanym tekstem, w którym wspomniano o sztukach pięknych, jest tekst Karola Batteuxa zatytułowany „Beaux-Arts réduits à un même principe” (sztuki piękne sprowadzone do jednej zasady), w tym dążył do połączenia różnych obowiązujące wówczas teorie o pięknie i smaku. Początkowo Batteux włączył definicję muzyki, tańca, poezji, rzeźby i malarstwa, ale później z biegiem lat został włączony do elokwencji.

Sztuki piękne

Obecnie sztuki piękne są podzielone na 7 różnych dyscyplin, są to muzyka, rzeźba, malarstwo, taniec, literatura, architektura i kino, przy czym ta ostatnia została uwzględniona w XX wieku, dlatego znany jako siódma sztuka. Jednak dzisiaj badanie definiuje się również jako sztukę plastyczną, która charakteryzuje się łączeniem wiedzy z zakresu teorii sztuki, historii, technik artystycznych, restauracji, restauracji, konserwacji i krytyki artystycznej. Można go studiować na różnych uniwersytetach na całym świecie, a uzyskany stopień to licencjat sztuk pięknych.

Z drugiej strony należy wspomnieć, że w Meksyku znajduje się ważny budynek o nazwie Palacio de Bellas Artes, położony dokładnie w historycznym centrum tego miasta, jest to jedno z najbardziej znanych miejsc operowych na świecie. na całym świecie, nie wspominając o tym, że był gospodarzem różnych wydarzeń o wielkim znaczeniu dla Meksyku i świata, zarówno związanych ze sztuką, jak i polityką i społeczeństwem. Został zbudowany pod koniec mandatu prezydenta Porfirio Díaza, jego budowę zamówiono z okazji stulecia Niepodległości Meksyku, ale zainaugurowano go dopiero w 1934 r. Po wybuchu meksykańskiego wspomnienia.

Wewnątrz tego budynku można zobaczyć różne miejsca i pokoje, w których można eksponować i ćwiczyć sztukę, takie jak Muzeum Palacio de Bellas Artes Meksyk to miejsce, w którym eksponowane są dzieła różnych artystów, które powstały w latach 1928–1964. .

Co to jest sztuk pięknych

Można powiedzieć, że sztuki piękne są rozumiane jako wszystkie produkcje realizowane przez człowieka w celu przedstawienia świata i otaczającej ich rzeczywistości, a każdy artysta robi to w bardzo szczególny sposób, będzie to zależało od parametrów kulturowe aspekty społeczeństwa, w którym się znajduje, a także kontekst, w którym ma to miejsce. Są tacy, którzy uważają sztukę piękną za wszystko, co można podziwiać za pomocą uszu i wzroku, dlatego zdecydowana większość gałęzi sztuki może być uwzględniona w tej koncepcji. Jednak termin ten jest zwykle używany w sposób bardziej akademicki i formalny, aby te wyrażenia sztuki innowacyjnej i urbanistycznej nie były dopuszczone w tym środowisku.

Jakie są sztuki piękne

W sumie sztuki piękne są podzielone na 7, a one z kolei są podzielone na sztuki akustyczne, plastyczne, ruchome i stosowane. W przypadku sztuk plastycznych są one również znane jako sztuki wizualne.

  • Sztuki akustyczne: są to dyscypliny, które charakteryzują się użyciem słów i dźwięków jako środka wyrażania sentymentu artysty, dlatego są również znane jako sztuki fonetyczne, wśród najbardziej znanych, o których mogą wspomnieć muzykę i literaturę.
  • Sztuki użytkowe: zwykle wykorzystują kreatywność w celu uproszczenia i promowania obecnego rytmu życia ludzi, niektóre z tych dyscyplin to stolarstwo, biżuteria i szewstwo.
  • Sztuki ruchowe: ten rodzaj dyscypliny wykorzystuje ruchy wykonywane przez ludzkie ciało jako inspirację, aby wyrazić swoją sztukę, której przykładami są teatr i taniec.

7 sztuk pięknych

  • Architektura: dyscyplina ta opiera się na podstawach ustanowionych przez starożytnych Greków, charakteryzuje się wykorzystaniem i kolekcją różnych estetycznych elementów projektowych, które przedstawiają funkcjonalne struktury, które reprezentują środki do przeprowadzenia budowy budynków, że oprócz długotrwałego działania muszą być również atrakcyjne dla ludzi. Ważne jest, aby wspomnieć, że oprócz sztuki architektura jest również uważana za naukę, wynika to z połączenia piękna z pięknem strukturalnie funkcjonalnego projektu.
  • Muzyka: ta dyscyplina charakteryzuje się tworzeniem dźwięków, które są łączone i zgodne z niektórymi podstawowymi zasadami, takimi jak rytm, melodia, harmonia i barwa. Muzyka jest klasyfikowana jako sztuka doskonała, ponieważ wykorzystuje niektóre z wyższych zmysłów, takie jak wzrok i słuch. Przez pewien czas uważano, że należy go zgrupować z teatrem i tańcem, jednak ze względu na to, że był uważany za złożony, uzyskał swoje miejsce w sztukach pięknych, nie wspominając o tym, że można używać różnych instrumentów Aby stworzyć bardzo piękne dźwięki, kreacje te były obecne w historii człowieka prawie od samego początku, ponieważ oprócz tego, że są uważane za sztukę, są także formą komunikacji.
  • Rzeźba: w tej sztuce powstają trójwymiarowe postacie, mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak metal, drewno, ceramika, glina, między innymi. Od czasów starożytnych rzeźba była bardzo popularna w świecie sztuki i nawet dziś jest uważana za bardzo ważną formę sztuki.
  • Malarstwo: to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych sztuk pięknych, od czasów starożytnych ludzie używali malarstwa jako sposobu wyrażania siebie, a także metody uchwycenia rzeczywistości. Przez miliony lat na całym świecie rozpoznawano kilku malarzy, dlatego nie byłoby rzadkością, że nawet dziś uważana jest za jedną z najważniejszych sztuk pięknych.
  • Literatura: w starożytności poezję uznawano jedynie za sztukę, jednak dziś cała literatura jest zaliczana do sztuki, ponieważ jest to sposób na uznanie, że autorzy, którzy używają słów do reprezentowania uczuć różne sytuacje. Wszystko, co używa słów do stworzenia czegoś, jest uważane za sztukę.
  • Taniec: jest to jedna z 7 sztuk pięknych ze względu na energiczne ruchy wykonywane w rytm używanej muzyki i jest uważana za jedną z najbardziej estetycznych form ekspresji, jaką może cieszyć się człowiek.
  • Kino: jest to najnowsza forma sztuki plastycznej, charakteryzuje się stosowaniem różnych technik ochrony i pisowni, za pomocą których może przekazywać różne sytuacje artystyczne, które mogą wywoływać różne sentymentalne uczucia u widza. Jest znany jako siódma sztuka i jako taki został wymieniony przez Ricciotto Cabido, krytyka filmowego. W 1911 roku wyprodukował manifest siedmiu sztuk pięknych, w którym przedstawiłem kino jako jedną z nich.

Zalecane

Gesta
2020
Compuesto
2020
Tytuł Oneroso
2020