Teatr

Teatr jest przestrzenią kontemplacji, jego nazwa ma pochodzenie greckie (Theatron), zgodnie z tym teatr jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych sztuk scenicznych na świecie, polega na wystawianiu na żywo przed tysiącami widzów, ze względu na które stopniowo komentują historię w teatrze, łączą się z różnymi elementami, aktorami, muzyką, dźwiękiem, scenerią, a zwłaszcza gestami podczas interpretacji jakichkolwiek emocji. Nazwę teatru przypisuje się nie tylko dramatycznym przedstawieniom publiczności, ale określa się go także jako teatr instalacji lub budynku, w którym odbywa się taka inscenizacja .

Teatr

W historii jest związane z tym, że teatr miał swój początek w czasach starożytnej Grecji, o określonej porze roku mieszkańcy tego narodu urządzali imprezy i uroczystości ku czci boga Dionizosa (boga wina), w tym czasie w określony sposób że żniwa zostały przeprowadzone, niektórzy mieszkańcy wykonali żywe przedstawienia ditirambo. Dithyrambo był rodzajem hymnu śpiewanego na cześć tego boga, który był recytowany w sposób śpiewany i podczas występów na żywo z wykorzystaniem kostiumów. I tak sukcesywnie technika ta została wdrożona w celu celebrowania każdego konkretnego Boga, gdzie wystawiono najważniejsze bitwy, które stoczyli w swoim ziemskim momencie.

Teatr jest aktorską interakcją między różnymi osobami, które przedstawiają historię na oczach publiczności, muszą one być bardzo emocjonalne, wszystkie emocje muszą być w pełni zaznaczone, a także czas przejścia od jednej emocji do drugiej, z tego powodu Przygotowanie każdego aktora musi być wyczerpujące, aby nauczyć się projektować wszystko, co działało twórczo i skutecznie, a celem każdej sztuki jest wzbudzenie emocji na widowni . Aby wykonać grę, potrzebujesz skryptu, ludzie, którzy piszą te sztuki, nazywają się dramaturgami .

W czasach starożytnej Grecji obserwowano tylko dwa rodzaje dzieł: niezwykle melancholijne, w których dramatyczne historie były opowiadane ciemnymi końcami, w których ujawniano mistyczne interwencje bogów oraz komedie, w których imitowały władcy czasu.

Zalecane

Tkanka miąższowa
2020
Działania
2020
Drganie
2020