Teologia

Teologia jest nauką, która bada Boga, dogmat ten został zaproponowany przez Platona, a następnie Arystotelesa. Wywodzi się z połączenia greckich słówTheos ”, co oznacza „ Bóg ” i „ Logos ”, czyli „ Studium ”, wiedza ”. Ta nauka, stosowana na całym świecie, dała mu fantastyczne i poetyckie odpowiedzi na wielkie pytania społeczeństwa, a mianowicie: Skąd się wziął człowiek? Jak powstał świat i wszechświat? Co dzieje się po śmierci? Gdzie jest Bóg Czym jest dusza? Wśród wielu innych, na które naukowo nie można było znaleźć odpowiedzi, i tych, na które nie, z precyzją i dokładnością, z jaką odpowiedzi udzielane są pytania dotyczące problemów postrzeganych i analizowanych przez człowieka od jego powstania.

Teologia

Teologia miała bardzo ważną siłę i ekspansję na świecie, ponieważ brak wiarygodności naukowców i uczonych, którzy nie podzielali tej nauki, nie był wystarczający, albo z powodu błędów w dowodach, albo z powodu braku technologii. Teologia przecina morza i znajduje się w każdej religii różnych grup społecznych, które się osiedliły, tworząc obyczaje od bogów i wyznawanych przez nich przekonań.

Dzisiaj teologia została zagrożona, dzięki weryfikacji i badaniu pytań, na które teologia zareagowała wydarzeniami nadprzyrodzonymi.

Nie oznacza to, że Teologia odpowiadała w ten sposób, ponieważ było łatwo, wręcz przeciwnie, filozofowie, którzy ją zaproponowali, zrobili to w sensie kulturowym, szeroko rozgraniczonym kulturami. Namiętności Chrystusa, wszystkie historie biblijne, stanowią kluczowy fundament teologii chrześcijańskiej, ale zamiast nauk ścisłych opartych na czystej wiedzy teologia opiera się przede wszystkim na wierze tych, którzy ją studiują i praktykują.

W całej historii teologia służyła zarówno do czynienia dobra, zakładania silnych świątyń i kościołów do uwielbienia i praktykowania ideologii wiary, jak i do wpajania zła dzięki nadużywaniu jego nadprzyrodzonych cech oraz ignorancji wobec ludzie

Zalecane

Arkusz kalkulacyjny
2020
Dokładnie
2020
Neuropharmakologia
2020