Test pilotażowy

Jest to pojęcie o wielu zastosowaniach. Przy tej okazji interesuje nas jego znaczenie jako eksperymentu . Pilot, inny termin o różnych znaczeniach, może być prototypem lub testem . Są stałe w różnych dyscyplinach.

W zastosowaniach inżynierskich są one przeprowadzane przy użyciu prototypów, które testują różne koncepcje, które mają być zastosowane na masową skalę. Dotyczy to również innych produktów szukających rynku; są opracowywane w małych ilościach i dostarczane do spożycia przez różne osoby, które przedstawią swoje doświadczenia; Kiedy jeden z tych produktów zostanie powszechnie zaakceptowany, da wyraźny sygnał możliwości wykorzystania go do uruchomienia, który wymaga większego kapitału i zaangażowania. Pomyśl także o lekach opracowanych do masowej konsumpcji w celu leczenia choroby; są testowane w małych grupach przed wprowadzeniem na rynek, co pozwala uniknąć jakichkolwiek problemów.

Test pilotażowy

Test pilotażowy jest wykorzystywany w niezliczonych kontekstach jako sposób na ograniczenie negatywnych skutków, strat ekonomicznych, zasobów, czasu itp. Jeśli powyższy test ma pozytywne skutki, przejdź do projektu ; W przeciwnym razie zostanie on pozostawiony na bok lub zostanie zmodyfikowany lub zmodyfikowany, aby był opłacalny. W każdym razie test będzie działał jako pierwszy krok do uzyskania odpowiednich informacji.

W dziedzinie akademickiej stosuje się również termin test pilotażowy. Na przykład w różnych akademiach języka angielskiego studenci zobowiązują się do przystąpienia do takiego testu, aby określić nie tylko poziom znajomości tego języka, ale także w jakich aspektach większość lub rodzaj egzaminów jest najbardziej zalecane w tym względzie.

Załóżmy, że władze miejskie planują utworzenie systemu internetowego, aby mieszkańcy mogli wnioskować o zmianę w szpitalach rejonowych. Chodzi o to, że wchodząc na platformę online, mieszkańcy mogą poprosić o zmianę z różnymi specjalistami, oszczędzając czas i unikając podróży do ośrodków zdrowia . Jak już wskazaliśmy, testy pilotażowe mogą być stosowane w dowolnym obszarze i zakresie i mogą pomóc rozwiązać różne problemy.

Na przykład pewna miejscowość jest zagrożona przestępstwem, więc władze rządowe i siły bezpieczeństwa decydują się na wprowadzenie środka zapobiegawczego, aby społeczność mogła z niego skorzystać, gdy czuje się zagrożona lub gdy jest świadkiem przestępstwa. Środek ten polega na zainstalowaniu przycisku antypanicznego, który sąsiad będzie mógł obsługiwać ze swojego domu w przypadku zdarzenia niepewnego.

Oczywiście, będąc nowym środkiem i z pewną złożonością, władze zdecydują się zainstalować te przyciski w niektórych wybranych domach jako test pilotażowy, a tym samym będą w stanie ocenić, czy środek jest skuteczny, czy nie, to znaczy, czy pomaga w zwalczaniu przestępczości

Zalecane

Hispania
2020
Bursztyn
2020
Miejsce zamieszkania
2020