Tożsamość osobista

Tożsamość osobista to indywidualne postrzeganie, które dana osoba ma o sobie ; jest to świadomość istnienia. Są to serie danych gromadzonych przez całe życie, które mogą kształtować wzór zachowania i osobowości. Jego rozwój rozpoczyna się, gdy dziecko, już świadome zarówno obecności innych, jak i swojej obecności na świecie, krok po kroku przetwarza rolę, jaką reprezentuje w społeczeństwie.

Tożsamość osobista

W dużej części świata uważa się, że niemowlęta powinny pozostawać w środowisku wolnym od niemoralnych czynów lub znacznych braków, ponieważ uniemożliwiłoby to rozwój obywatela zdolnego do wyrządzenia krzywdy innym i sobie. To, jak jednostka wygląda z intymnej perspektywy, jest być może jednym z najważniejszych elementów osobowości. Jest to bardzo ważna umiejętność integracji społecznej, ponieważ bez jej obecności człowiek nie identyfikowałby się z pewnymi gustami lub zachowaniami, drobnymi szczegółami określającymi, czy uda mu się dołączyć do grupy. Ideologie obserwowane od dzieciństwa, wraz ze środowiskiem, współpracują w celu utrwalenia wizji, z jaką świat zostanie doceniony.

Oprócz osobistego skupienia, przynależność do społeczności i zgadzanie się z jej ideami może sugerować silny wpływ na tożsamość. Narodowość, język, plemię społeczne lub tradycje mają znaczący wpływ na zachowanie poprzez ciągłe przekazywanie tego, jak należy się do nich. Podobnie imię i wiek pomagają stworzyć poczucie indywidualności .

Zalecane

Yuxtaposición
2020
Wyłączność
2020
Heksokinaza
2020