Twardość

Twardość jest fizyczną właściwością materiałów, która zasadniczo polega na silnym połączeniu cząsteczek, które ją tworzą, zapobiegając w ten sposób pękaniu, penetrowaniu lub naruszaniu jakiegokolwiek innego przedmiotu lub substancji. Twardość jest stosowana jako wielkość w różnych obszarach przemysłowych, w których wymagane jest zmierzenie nośności lub wytrzymałości na obciążenia różnych materiałów w celu optymalnego wykorzystania. Przykładem tych branż są te, które są odpowiedzialne za wytwarzanie podstawowych elementów do budowy budynku lub konstrukcji, hutnictwa, stolarstwa, między innymi, w których ważne jest, aby wiedzieć, jaki jest jego skład, jak można je łączyć z innymi materiałami w celu tworzenia konstrukcji. solidny

Twardość

W dziedzinie naukowej inżynierii przemysłowej twardość jest stosowana w różnych obszarach, głównie tych odpowiedzialnych za wydobycie i badanie składników ziemi, szczególnie w odniesieniu do mineralogii i geologii.

W mineralogii stosuje się skalę pomiarową od 1 do 10, przy czym jedna jest najłatwiejszym do podrapania minerałem, a 10 jest niemożliwa do rozbicia innym materiałem niż ten sam. Numer 1 to talk, znamy go w codziennym życiu jako jedwabisty proszek, który w innej prezentacji jest równie ziarnisty i łatwy do złamania i zniszczenia jego trwałości. Następnie następuje gips, kalcyt, fluoryt, apatyt, skalenie, kwarc, korund, a na koniec diament. Skala ta służy nie tylko do określenia twardości tych pierwiastków, ale także do porównania innych podobnych związków w przyrodzie, którym przypisano szczebel między skalą.

Zalecane

Antymateria
2020
Semiologia
2020
Bronchopatia
2020