Ust

Akapit jest minimalną jednostką pisma, która wyjaśnia i rozwija znaczenie pomysłu . Akapit ma na ogół kilka zdań, z których wszystkie zawierają to samo słowo kluczowe lub kluczowe pojęcie, które kontroluje informacje w pozostałej części akapitu.

Cały tekst prozy jest podzielony na akapity. Z kolei każdy akapit jednym lub kilkoma zdaniami zaczyna się wielką literą, a kończy kropką. Akapity można rozpoznać wizualnie za pomocą wcięcia lub większej pustej przestrzeni między nimi. Akapit służy do zmiany tematów w rozmowach .

Ust

Jeśli chodzi o treść, każdy akapit wyraża główną ideę, ogólnie popartą kilkoma pomysłami wtórnymi lub kłótliwymi . Podczas czytania tekstu pomysły te powinny zostać zidentyfikowane i powiązane w celu poprawy rozumienia czytania.

Pisząc akapit, powinieneś rozważyć przestrzeganie kolejności pomysłów, ujawnianie głównej idei i wspieranie jej, wyjaśnianie lub uzupełnianie jej o drugorzędne pomysły, a także wyrażanie siebie jasno i poprawnie oraz unikanie niepotrzebnego powtarzania słów.

Akapity mogą być różnego rodzaju, najczęściej są to narracja, definicja, klasyfikacja i podział, opis, przykłady, porównanie i kontrast, kolejność, ocena, przyczyna i skutek, argumentacja i perswazja.

Zalecane

Nadmierne owłosienie
2020
Administracja
2020
Przeszczep
2020