Wartości Moralesa

Wartości moralne to te, które reagują na czyny dobre lub złe, które prowadzą człowieka do obrony i wzrastania w jego godności, osoby, które prowadzą do dobra moralnego, które się poprawia i uzupełnia, wartości moralnej, która doskonali człowieka w jego woli, jego wolności a jego rozum może mieć dobre lub złe zdrowie, mniej więcej kulturę, która nie wpływa bezpośrednio na bycie człowiekiem dobra i zła, dobra i zła, sprawiedliwego i niesprawiedliwego, pięknego i brzydkiego .

Wartości Moralesa

Wartość moralna prowadzi do budowania jako człowieka, który czyni cię bardziej ludzkim, zależnie wyłącznie od wolnego wyboru, w którym podmiot decyduje się na osiągnięcie tych wartości, a będzie to możliwe tylko na podstawie wytrwałości. Mężczyzna może zachowywać się jak podmiot, a nie jako zobowiązanie do wartości moralnych, ponieważ uzyskuje je na podstawie nagrody lub kary.

Moralność ceni doskonałego mężczyznę w sposób, który czyni go bardziej ludzkim, podobnie jak sprawiedliwość czyni osobę szlachetnego męskiego seksu poprawiającą jego jakość.

Aby osiągnąć wartości moralne, należy przeanalizować ich związek z innymi typami wartości, w których człowiek jest punktem odniesienia dla wartości uporządkowanych według zdolności człowieka do doskonałości.

Wartości moralne mogą zyskać większy prestiż, gdy uda im się udoskonalić mężczyzn o bardziej ludzkim wyglądzie, który okazuje się niezbędny do osiągnięcia idealnego przekazywania wartości, modelu i przykładu, którego członkowie rodziny mogą uczyć dzieci .

Zalecane

Manuscrito
2020
Izba Handlowa
2020
Gens
2020