Wiadomość

W ramach skutecznej komunikacji istnieje kilka elementów, jednym z nich jest Wiadomość, która jest zasadniczo treścią, celem lub przedmiotem takiej komunikacji . Innymi słowy, wiadomość jest informacją, którą nadawca chce przekazać odbiorcy, przy czym nadawcą jest osoba odpowiedzialna za wysyłanie lub kierowanie wiadomością, a odbiorcą jest osoba odbierająca .

Wiadomość

Istnieją różne sposoby przesyłania wiadomości, ale aby ją rozumieć jako taką, oba znaki komunikacyjne (nadawca i odbiorca) muszą zrozumieć język, przez który przesyłane są informacje, ponieważ jeśli odbiorca nie rozumie To, czego nadawca próbuje poinformować o wiadomości, nie może zostać poprawnie i skutecznie odebrane, na przykład jeśli osoba, która mówi tylko po angielsku, próbuje komunikować się z inną osobą, która tylko rozumie hiszpański, wiadomość nie może zostać zaakceptowana i zrozumiana jako taka. I nie chodzi tylko o język, ponieważ wiadomość może być wysyłana w formie pisemnej i mówionej, ale może być również wysyłana za pomocą znaków, symboli, obrazów lub innego rodzaju kodu, który odbiorca może odczytać za pomocą swojego zmysły, co oznacza, że ​​istnieje wiele rodzajów kanałów, przez które można przesyłać wiadomości od jednej osoby do drugiej.

Początkowo najczęstszym sposobem przekazywania wiadomości była mowa, dopóki nie opracowano pisania, a wraz z nim tworzone były listy, które pozwalały wiadomości dotrzeć do bardziej odległego miejsca, z którego została przesłana. Obecnie najczęstszym sposobem wysyłania lub odbierania wiadomości są urządzenia technologiczne, takie jak komputer (gdzie wysyłane i odbierane są wiadomości e-mail) lub telefon komórkowy, na którym wysyłane są wiadomości tekstowe (SMS, Short Message Service) najbardziej popularny, a to dlatego, że jest to najszybszy i najbardziej bezpośredni sposób wysyłania i odbierania informacji. Chociaż ogólnie, dzięki postępowi technologicznemu, istnieje ogromna różnorodność stylów komunikacji, które pozwalają nam utrzymywać kontakt z wieloma ludźmi w różnych częściach świata, w pewien sposób zmniejszając odległość geograficzną .

Zalecane

Gesta
2020
Compuesto
2020
Tytuł Oneroso
2020