Wolny rynek

Wolny rynek to system, w którym cena towarów lub usług jest uzgadniana za zgodą sprzedawców i kupujących na podstawie prawa podaży i popytu . Wolny rynek potrzebuje do wdrożenia wolnej konkurencji, w ramach której rząd kontroluje źródła dostaw, ceny i produkcję.

Jeżeli zamiast rządu jedna lub więcej firm kontroluje jedną z tych trzech rzeczy, byłoby to nazywane monopolem, jest to koncesja prawna firmy, która umożliwia produkcję lub kontrolę handlową wyłącznego produktu lub usługi, lub oligopol, który odnosi się do rynku, na którym wielu sprzedawców sprawuje kontrolę nad ceną i monopolizuje sprzedaż produktu.

Wolny rynek

Odnosi się to do uczestników transakcji handlowej, że nie ma represji ani poddania się, ani oszustwa, że ​​generalnie wszystkie transakcje są dobrowolne, chociaż w sytuacji na wolnym rynku rząd nie ustala ani nie reguluje cen, skuteczne wdrożenie bezpłatnych rynek, który wymaga między uczestnikami transakcji, która jest umową handlową między ludźmi lub firmami, nie ma przymusu ani oszustwa, tak że wszystkie transakcje są moralnie dobrowolne, a także że istnieją doskonałe informacje i inne warunki gwarantujące doskonałą konkurencję.

W gospodarce wolnorynkowej istnieje różnorodność pracy i prywatnej własności kontroli środków produkcji, która zależy od rynku wymiany towarów i usług. Funkcjonowanie rynku nie jest nieważne ze względu na czynniki instytucjonalne, ponieważ rząd jest społecznym aparatem przymusu, represji lub poddania, który próbuje lub jest zainteresowany zachowaniem funkcjonowania systemu na rynku, co powstrzymuje go od utrudniania jego funkcjonowania i chroni cię przed naruszeniami przez osoby trzecie.

Na wolnym rynku nie występują ingerencje czynników zewnętrznych, takich jak ceny, stawki płac i stopy procentowe. Gospodarka próbuje wyjaśnić i wyjaśnić, jak działa czysta gospodarka rynkowa.

Zalecane

Cynamon
2020
Rtęć (pierwiastek)
2020
Valores Materiales
2020