Zakończ

To słowo, jako przymiotnik, odnosi się do tych obiektów, które są wykończone lub ich powierzchnia została idealnie wykonana . W ten sam sposób możesz mówić o ludziach lub przedmiotach, które straciły swoją siłę, wigor lub popularność. Jako nazwa męska, obejmuje wszystkie te akcenty lub dekoracje, które są umieszczane na niektórych obiektach, aby uczynić je wizualnie i estetycznie znacznie atrakcyjniejszymi, poprawiając ich ogólny wygląd. Zwykle to słowo jest używane w odniesieniu do produkcji produktów, których wygląd jest ważny, takich jak samochody, urządzenia elektroniczne, meble i inne przedmioty.

Zakończ

Wykończenia są również nazywane obróbkami powierzchniowymi, które są wykonywane w celu nadania określonego wyglądu lub właściwości powierzchniom dowolnego obiektu . W niektórych przypadkach ten krok może spowodować, że produkt wejdzie w wymiary określone dla niego i które nie są przestrzegane przez cały proces. Oprócz tego wiadomo, że jest on stosowany do zwiększania i kontrolowania twardości powierzchni, zmniejszania przyczepności, którą wykazuje, poprawy zatrzymywania smarów, zapewnienia koloru i połysku oraz zwiększenia odporności mechanicznej. Mimo to w zbiorowej nieświadomości idea wykończenia pozostaje jedynie procesem wtórnym, mającym na celu poprawę wyglądu produktu końcowego.

Istnieją trzy rodzaje obróbki powierzchni, mechaniczne (śrutowanie, piaskowanie, uderzenie laserowe, polerowanie, hartowanie wybuchowe i powlekanie mechaniczne), termiczne (wyżarzanie, odpuszczanie, odpuszczanie, dojrzewanie i honowanie) oraz powlekanie lub osadzanie materiału (natryskiwanie termiczne, metalizacja lub projekcja termiczna z płomieniem, osadzanie z fazy gazowej, implantacja jonów, osadzanie elektrolityczne, tworzenie elektrolityczne, zanurzenie w kąpieli stopionego metalu).

Zalecane

Tkanka miąższowa
2020
Działania
2020
Drganie
2020