Zasada

Odnosi się do egzekwowanego prawa lub reguły, które muszą być regulowane, aby osiągnąć cel w celu; co jest konsekwencją czegoś. W których prawa naturalne, na przykład, mówią o zasadach fizycznych, tak jak w innych dziedzinach, istnienie zasady jest konieczne, które musi zostać spełnione lub są wynikiem różnych faktów. Prawnie mówiąc, akademia języka hiszpańskiego definiuje ją na kilka sposobów: podstawa, podstawa, pochodzenie, podstawowa przyczyna czegoś lub czegoś, pierwsza chwila istnienia, istnienie życia, przewodnik między inni

Zasada

Koncepcja, którą można rozumieć jako dyscyplinę, będącą odbiciem lub pierwotną cechą systemu, która jest założona, bez której nie można rozwijać się, pracować, żyć, rozumieć określonego systemu. Słowo pochodzi od starożytnej łaciny Principium, która w etymologii tego słowa jest tym, co jest brane na pierwszym miejscu. Jest również związana zasada z moralnością i dobrymi obyczajami osoby, grupy lub społeczeństwa, które w religii są oparte na tej moralności pełnej honoru; ponieważ podwójna moralność lub wątpliwa moralność nie leży u podstaw uczciwych zasad, gdy jest ustanowiona jako sumienie indywidualne, co prowadzi do etyki wymuszonych wartości tego, co należy lub należy robić tak samo. Zasada użyteczności jest traktowana jako przyczyna działania dla osiągnięcia celu, który należy osiągnąć, aby osiągnąć zamierzony cel.

Zalecane

Albumina
2020
Fisiopatología
2020
Tipos de Esfuerzo
2020