Zaufanie

Zaufanie jest trwałym przekonaniem, nadzieją i wiarą, jaką ktoś ma w odniesieniu do innej osoby, podmiotu lub grupy, w których będą odpowiednie do właściwego działania w danej sytuacji lub okolicznościach; zaufanie będzie mniej lub bardziej wzmocnione w oparciu o działania . Słowo zaufanie pochodzi od łaciny, co oznacza działanie zaufania ; Składa się z przedrostka „z”, który oznacza razem lub globalnie, plus „fides”, który oznacza wiarę lub zaufanie, oraz sufiksu „anza”, który oznacza działanie. Termin ten jest również używany w odniesieniu do bezpieczeństwa, które istota ma sama w sobie.

Zaufanie

Zaufanie rozumiane jest jako znajomość w kontaktach z inną osobą lub osobą. W psychologii i socjologii zaufanie jest hipotezą lub teorią, która jest realizowana w zależności od zachowań i działań innych ludzi. Następnie mamy wyrażenie „wotum zaufania ”, które odnosi się do faktu, że jedna osoba upoważnia lub zezwala innej, na wykonanie określonego działania, bez konieczności jego testowania. Innym często używanym wyrażeniem jest „naruszenie zaufania”, które opisuje, kiedy ktoś, kto po tym, jak go poparł i poparł, wykorzystuje tę okoliczność lub warunek, aby go skrzywdzić lub wyśmiewać.

Z drugiej strony można powiedzieć, że zaufanie można osłabić lub wzmocnić w zależności od działań drugiej osoby. W momencie, gdy jeden byt ufa drugiemu, czuje, że może przewidzieć swoje działania i zachowanie . Pewność jako taka jest cechą człowieka, ale należy zauważyć, że zwierzęta ją posiadają, ale wydaje się instynktem, au ludzi jest generowana dobrowolnie i świadomie, gdy pojawiają się różne sytuacje.

Zalecane

Unix
2020
Jitanjáforas
2020
Zaklęcie
2020