Związek

Jest on definiowany jako związek z połączeniem lub łączem ustanowionym między dwoma podmiotami, dzięki czemu uzyskuje się interakcję między nimi, terminologia ta ze względu na swoją szeroką koncepcję może być stosowana w różnych obszarach, a jej koncepcja zostanie nieznacznie zmodyfikowana zgodnie z opisanym zakresem . Jeśli mówimy o literaturze, związek można opisać jako narrację lub dzielenie się poprzez mowę doświadczeniami z dnia, podróży itp. Teraz, w muzycznym folklorze w krajach takich jak Urugwaj czy Argentyna, jest uważany za związek z dialogiem w formie recytowanej zwrotki między jedną lub dwiema osobami, głównie płci przeciwnej (mężczyzna / kobieta).

Związek

Innym rodzajem relacji, o których można wspomnieć, są public relations, jest to działalność profesjonalna, która jest poświęcona stosowaniu różnych technik komunikacji, w celu uzyskania informacji o firmie lub firmie, aby zyskała prestiż i popularność. Zgodnie z powyższym jest również opisany jako związek z łączem lub interakcją między dwiema lub więcej osobami, w zależności od rodzaju interakcji, którą masz, można je podzielić na relacje przyjaźni, relacje zawodowe lub zawodowe, relacje rodzinne, relacje partnerskie w innych.

Konkretnym typem szeroko wymienianym jest stosunek płciowy, akt seksualny jest potocznie opisany jako „stosunek seksualny”, wówczas określa się go jako zestaw ruchów i działań, które dwie osoby wykonują w celu podniecenia swojego sentymentalnego partnera, w końcu te serie zdarzenia kończą się penetracją lub stosunkiem . W tym sensie można opisać wiele rodzajów związków, istnieją związki homoseksualne, w których mają miejsce wyżej wymienione zdarzenia, ale między dwojgiem osób tej samej płci, związki heteroseksualne, w których dokonuje się licznych pieszczot, aż do osiągnięcia stosunku między dwojgiem osób tej samej płci, Można je podzielić na trójkąty, gdy są trzy osoby lub orgie, kiedy to działanie jest wykonywane z wieloma osobami.

Relacje seksualne są klasyfikowane nie tylko według płci i liczby osób zaangażowanych w czyn, mogą być również klasyfikowane zgodnie z powiązaniem między praktykującymi, przedmałżeńskimi, małżeńskimi, pozamałżeńskimi i małżeńskimi .

Zalecane

Cynamon
2020
Rtęć (pierwiastek)
2020
Valores Materiales
2020